Predragu Bastahu 35 godina robije zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Vlasenici

Sud BiH donio je drugostupanjsku presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba obrane, a potvrđena prvostupanjska presuda, te je Predrag Bastah osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 35 godina za kazneno djelo zločin protiv čovječnosti.

“Optuženi Predrag Bastah oglašen je krivim što je u razdoblju od 21.4.1992. do kraja rujna 1992. godine, u okviru širokog i sustavnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike BiH, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog i ostalog nesrpskog stanovništva općine Vlasenica, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a RS, SJB Vlasenica, vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, sudjelujući u zajedničkom planu i njegovom doprinošenju ostvarenju zajedničkog cilja lišavanja drugih osoba života”, priopćio je Sud BiH.

Protiv ove presude žalba nije dopuštena.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?