Obnavljaju se bočni oltari u crkvi svetog Petra i Pavla u Livnu

U crkvi sv. Petra i Pavla u Livnu započela je obnova šest bočnih oltara.

Taj posao povjeren je poduzeću Elaboratus d.o.o. Split, čiji su djelatnici montirali prvu skelu oko oltara sv. Ante, a slijedećih dana isto će biti učiniti i oko preostalih pet oltara.

Nakon montiranja skela slijede konzervatorsko-restauratorski radovi koje će voditi Zrinka Bočina Prskalo.

U sklopu redovitog održavanja crkvenog inventara u 140 radnih dana bit će obnovljeni oltari Srca Isusova, sv. Ante, sv. Stjepana, Gospin oltar, oltar sv. Franje i oltar sv. Josipa.

Radovi bi trebali biti dovršeni do blagdana svetog Petra i Pavla, koji se obilježava 29. lipnja.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?