Toni Kraljević o podjeli 200 milijuna maraka: Dobro sam svjestan što znači ova potpora

Novi federalni ministar financija Toni Kraljević je za medije govorio o podjeli 200 milijuna maraka koje je federalna Vlada uputila županijama.

Pored podjele novca županijama, Vlada je donijela odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu novca za projekte u gradovima i općinama, pa bi to značajno trebalo pomoći nižim razinama vlasti, a Kraljević ističe kako je nova Vlada na ovaj način pokazala odgovornost i razumijevanje za potrebe ovih razina vlasti.

– Osam godina bio sam na čelu županijskog Ministarstva financija i vrlo sam dobro svjestan što znači ova potpora. Posebno je to važno zato što županije imaju veliki broj nadležnosti i obveza koje moraju ispuniti. Federacija razumije da se značajan dio nadležnosti i života odvija na razini županija te lokalne samouprave. U pitanju je zapravo simbioza jer su svi ti projekti povezani – rekao je ministar Kraljević za Večernji list, a prenosi portal Grude.com.

Riječ je o dodjeli financijske pomoći županijskim proračunima za provođenje strukturnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata u omjeru pola-pola. Kriteriji za raspodjelu sredstava županijama su broj stanovnika prema popisu pučanstva, kućanstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera za Posavsku i Bosansko-podrinjsku županiju.

Na temelju utvrđenih kriterija Unsko-sanskoj županiji, koja, prema popisu iz 2013. godine, ima 273.261 stanovnika te čini 11,95 posto udjela, dodijeljeno je 23,9 milijuna maraka. Posavskoj je županiji s 43.453 stanovnika pripalo 7,6 milijuna KM, a ta županija ima udio u raspodjeli od 3,8 posto. Najvećoj županiji u FBiH – Tuzlanskoj, koja ima 445.028 stanovnika, otišlo je najviše novca. Tamo je raspoređeno 38,9 milijuna maraka. Zeničko-dobojskoj ide 31,8 milijuna, a tamo su 364.433 stanovnika prema popisu iz 2013. godine.

Bosansko-podrinjskoj, koja ima 23.734 stanovnika, ide 4,1 milijun maraka. Hercegovačko-neretvanskoj županiji, koja ima 222.007 stanovnika, bit će usmjerena 19,4 milijuna maraka, a za Zapadnohercegovačku, koja ima 94.898 stanovnika, iz federalne su blagajne izdvojena 8,3 milijuna KM. Sarajevska županija dobiva 36,1 milijun KM, a u njoj žive 413.593 stanovnika. Hercegbosanskoj županiji s 84.127 stanovnika ide potpora od 7,3 milijuna maraka.

Za općine i gradove pripremljen je poseban javni natječaj na koji će se moći prijaviti za namjenske projekte, bilo da je u pitanju cestovna infrastruktura (ceste, mostovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze…), komunalna infrastruktura te objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta…).

Među objektima koji se mogu kandidirati su i oni od značaja za jedinice lokalne samouprave – domovi kulture, društveni domovi, knjižnice te financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Maksimalno milijun maraka

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, osim onih koje do trenutka zatvaranja javnog poziva nisu izvršile povrat neutrošenih/nenamjenski utrošenih sredstava dodijeljenih na osnovi javnog poziva iz 2020. godine. Kriterijima je utvrđeno da jedan podnositelj zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog javnog poziva.

Maksimalna vrijednost financiranja u okviru ovog javnog poziva po svim projektima/zahtjevima/inicijativama za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do milijun maraka, do 3,4% ukupnih sredstava za raspodjelu. Iznimno, precizira se, u slučaju opravdane potrebe, moguća su odobravanja i većih iznosa, o čemu konačnu odluku donosi Vlada FBiH.

Uz opće uvjete, posebni kriteriji će uključiti i dostavljanje projektno-tehničke dokumentacije, a odluka o financiranju projekata ovisit će i o fazi u kojoj se nalazi te očekivanim rezultatima realizacije.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?