Novi dekan Filozofskog fakulteta u Mostaru

Dražen Barbarić novi je vršitelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru na što je prvotno Senat dao suglasnost, a potom je na sjednici Upravnog vijeća Sveučilišta i potvrđen izbor, objavilo je mostarsko Sveučilište, piše Jabuka.tv

Barbarić je docent na Filozofskom fakultetu, a bavi se područjima političke teorije i političke filozofije, geopolitike, mirovnim studijama, popularnom kulturom i politikom, teorijama nacija i nacionalizma, političkim ideologijama i doktrinama, kulturom pamćenja i politikom povijesti.

Barbarić je rođen 1987. u Mostaru, a osnovnu školu i gimnaziju pohađao je na Širokom Brijegu. Preddiplomski i diplomski studij politologije završio je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorski studij politologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2017.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?