Evo što trebate znati ako tražite pomoć od 100 maraka za nezaposlene

U biroima diljem BiH se radi punom parom, nezaposleni dolaze i donose potvrde o brojevima računa kako bi im se isplatilo 100 maraka pomoći.

Tim povodom oglasila se i Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK koja kaže da svatko može doći od 08.00 do 14.00 sati i dostaviti im broj računa.

Prenosimo obavijest:

Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK (u daljem tekstu: Služba) do 30.10.2022. godine vrši ažuriranje brojeva transakcijskih računa za osobe koje imaju pravo na isplatu jednokratne novčane naknade po Odluci Vlade FBiH.

Isplata novčane naknade izvršit će se na temelju liste podataka Službe ažurirane od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade Federacije BiH.

Osobe koje su dužne dostaviti nove podatke o transakcijskom računu vezano za ažuriranje podataka kojima raspolaže Služba su:

1. Osobe koje su ranije Službi dostavile broj transakcijskog računa, a isti su u međuvremenu promijenjeni ili ugašeni;

2. Osobe koje nisu dostavile broj transakcijskog računa Službi, a nalazile su se na evidenciji nezaposlenih osoba Službe na dan 31.08.2022. godine;

3. Ostale osobe koje su se nalazile na evidenciji na dan 31.08.2022. godine, a nisu obuhvaćene točkom 1. i 2. ove obavijesti.

OSOBE KOJE SU DOSTAVILE TOČAN TRANSAKCIJSKI RAČUN SLUŽBI ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE PO ODLUCI VLADE HNŽ/K, NE TREBAJU PONOVO DOSTAVLJATI BROJ RAČUNA.

Podaci o broju transakcijskog računa dostavljaju se Podružnici/Birou rada prema mjestu prebivališta osobe na IZJAVI koja je sastavni dio ove Obavijesti ili POTVRDI izdanoj od strane banke u kojoj osoba ima otvoren račun.

NAVEDENE IZJAVE I POTVRDE ZAPRIMAJU SE SVAKIM RADNIM DANOM U PODRUŽNICI/BIROU RADA U VREMENU OD 8:00 DO 14:00 SATI ZAKLJUČNO SA 30.10.2022. GODINE.

Napomena: Isplata sredstava će se vršiti na račun nezaposlene osobe te će u tu svrhu biti potrebno osigurati transakcijski broj računa. Broj transakcijskog računa ima 16 znamenki i osoba ga može naći na svom izvodu iz banke ili na ugovoru o otvaranju transakcijskog računa (NIJE BROJ NA BANKOVNOJ KARTICI!). Svaka banka ima karakteristične 3 prve znamenke transakcijskog broja, pa i po tome možete prepoznati radi li se o pravom broju (UniCredit Bank 338, Raiffeisen Bank 161, Privredna banka Sarajevo 101, BBI 141 Addiko Bank 306, ProCredit Bank 194, Intesa Sanpalo Banka 154, Sparkasse Bank 199, Union Banka 102, NLB 132, Nova banka 555, Ziraat Bank 186, ASA BANKA 134, Sberbank 140)

Više na stranici Službe.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?