BHRT zapošljava urednike sportskog, informativnog, zabavnog programa

U Večernjem listu je 1. prosinca 2022. objavljeno kako BHRT zapošljava više urednika.

Prenosimo oglas u cijelosti:

Na osnovu odredbi člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 50. i 53. Statuta BHRT-a, člana 15. Pravilnika o radu BHRT-a i Odluke generalnog direktora BHRT-a, br: 101-2146/22 od 29.11.2022. godine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine raspisuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje

01. Urednika Informativnog programa u Sektoru Radio BHRT-BHR1, jedan izvršilac

02. Urednika Sportskog programa u Sektoru Radio BHRT- BHR1, jedan izvršilac

03. Urednika Vođenog i zabavnog programa u Sektoru Radio BHRT- BHR1, jedan izvršilac

04. Urednika Muzičkog programa u Sektoru Radio BHRT- BHR1, jedan izvršilac

na mandat od 5 (pet) godina, s probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Integralni dio teksta na slijedećem linku:

https://bhrt.ba/uploads/2022/12/Javni%20oglas%20za%20izbor%20

i%20imenovanje%20urednika%20u%20Sektoru%20Radio%20BHRT-BHR1.pdf

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?