Objavljena knjiga ‘Benedikt XVI. učitelj vjere’

Nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica objavila je knjigu „Benedikt XVI. učitelj vjere“. U njoj su otisnuti tekstovi objavljeni početkom siječnja 2023. na portalu katoličkih teologa Vjera i djela. Proslov je napisao Papin višegodišnji bliski suradnik sada apostolski nuncij Petar Antun Rajič, piše narod.hr.

U poglavlju pod naslovom „Učvrstitelj u vjeri“ objavljuju se četiri osobita teksta Benedikta XVI.: duhovna oporuka iz 2006., posljednje otvoreno pismo iz veljače 2022.: „Isus je moj sudac, prijatelj, branitelj i brat“, govor o načelima o kojima se ne može pregovarati iz 2006. i autobiografske crtice iz 2002. U poglavlju pod naslovom „Zahvala učvršćivanih u vjeri“ knjige tridesetak vjernika: kardinala, biskupa, sveučilišnih nastavnika, novinara, pedagoga, povjesničara, pravnika, sociologa i teologa iz osam zemalja kroz 12 tekstova osvrće se na prvoga Papu XXI. stoljeća i njegovu ostavštinu.

Naslovi njihovih priloga su: Dobar boj bio, Učitelj katoličke vjere i ćudoređa, svete uspomene, Živio je ljubeći Gospodina do kraja, Bio je sveti Augustin naših dana, Htio je odgajati istinom i ne prepuštati vjernike vukovima i zabludama, Passauska biskupija oplakuje svoga sina, Blagoslovljeni, nepokolebljive vjernosti, Poklisar Evanđelja i čovjek blagih tonova, Je li Benedikt XVI. prikrivao zlostavljanja, Blagoslov za Crkvu i svijet, Obnavljatelj vjere i Benedikt XVI. ne predstavlja prošlost nego budućnost.

U poglavlju „Za daljnje čitanje“ donose se bibliografije prijevoda na hrvatski dokumenata Zbora za učenje vjere s kardinalom Ratzingerom na čelu, djela Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. na hrvatskom i pregled sabranih djela Josepha Ratzingera na njemačkom. Knjiga ima 128 stranica formata 145×210 mm, a priredio ju je Petar Marija Radelj.
Knjiga se može na naručiti na [email protected] ili 098 446 190. Cijena je 9,75 €, poštarina uključena.

Rekli su o knjizi:

Treba imati umješnosti i hrabrosti otimati iz zaborava bogatstvo duha vjere utkane u naše vrijeme. U rukama imate knjigu u kojoj su s portala Vjera i djela prikupljeni bogati prilozi o još bogatijem čovjeku duha. Čitatelji poput mudraca s istoka mogu doživjeti zvijezdu vodilju koja u globalizaciji i memoricidu vodi jasnoći i jedrini vjere, k Isusu, najvećemu blagu. Duboko smo zahvalni Bogu što smo živjeli u vrijeme pape Benedikta XVI., još više što nam je dao takva učitelja katoličke i apostolske vjere. Želim da Duh Božji, koji je vodio toga Božjega čovjeka, nadahne čitatelja u rastu vjere u Nazarećanina, jedincatoga Otkupitelja ljudi.

Vinko kardinal Puljić, nadbiskup vrhbosanski u miru

Osvajao je sjedinama, mirnoćom i blagim osmijehom. Zauzimao se za moralna načela, za poštivanje vjerskih sloboda i objavljenih vjerskih istina u duhu Predaje i crkvenoga Učiteljstva. Poticao je obnovu bogoslužja i osobito štovao Euharistiju. Stao je u obranu braka i obitelji, oštro se protivio rodnoj ideologiji, tražio da se političarima koji su za pobačaj zabrani bilo kakva aktivnost u Crkvi. Podupirao je odvojenost i autonomiju državnih i crkvenih vlasti i isticao potrebu njihove međusobne suradnje za zajedničko dobro. Razvijao je i jačao dijalog u Crkvi i izvan nje. Borio se protiv korupcije, pedofilije i svih zlostavljanja ljudi. S osobitim osjećajem crkvenosti i sigurnosti, dostojanstveno i hrabro obnašao je petrovsku službu. Benedikt XVI. i poslije smrti nas nadahnjuje i potiče, a ova knjiga o tome informira i poučava.

Želimir Puljić, nadbiskup zadarski u miru

Benedikt XVI., Veliki, prošao je sve stupnjeve znanstvenoga napredovanja i crkvene hijerarhije. Napisao je više nego bilo koji drugi papa te je već za života postao učitelj vjere. Nastupao je ponizno, ali nedvosmisleno i beskompromisno. Neki su mu osporavali nauk i životna stajališta, a mnogi su se intelektualno hranili i jačali svoju vjeru na njegovu djelu. Prinosnici u ovoj knjizi poznavali su ga osobno ili pronicali proučavajući, a sve ih je osvojio suglasjem onoga kako je živio i što je ispisao. Bio je neumoran tragatelj za istinom, zaljubljenik u Istinu, Njegov suradnik, prijatelj i obrazlagatelj. Stoga ga se kroz ovu knjigu može doista upoznati; naći riječ ohrabrenja i izbistriti pogled na duhovnog velikana. Dobro je imati je pri ruci jer će dugo ostati aktualna.

prof. dr. don Božo Goluža, sveučilišni nastavnik povijesti u Mostaru

Ovo djelo mudro uvodi u sagledavanje života, djela i značenja Benedikta XVI., povijesno važnoga pape blažena spomena. On je sve svoje darove, molitvu i pokoru ugradio u napredak Kristove Crkve. Vrlo draga i blaga ćud omogućila mu je da bez hinjenja uvijek bude iskreno prijazan. Taj se papa pokazuje svjetionikom prave katoličke vjere i ljubavi prema Crkvi. Kao trajni putokaz pred izazovima raznih „modernih“ ideja koje nastoje zbuniti i pomutiti pogled na Boga i na čovjeka ostavio je Katekizam Katoličke Crkve koji „iznosi novo i staro, jer je vjera uvijek ista i ujedno je izvor stalno novih osvjetljenja“ (Fidei depositum). U ovu sjajnu biografsku knjigu uvršteno je nekoliko važnih radova Benedikta XVI., koji na malom broju stranica otkrivaju njegovu duboku teološku i duhovnu misao, kao i tekstovi vrsnih znalaca koji staloženo i jasno prosuđuju bogatu ostavštinu Benedikta XVI.

Dario Čehić, odvjetnik u Poreču

Od svih papa poslijemodernoga doba najosporavaniji „znak vremena“ upravo je Benedikt XVI. Nije podilazio svijetu i svjetovnosti nego je, nadahnut Duhom, plovio uzvodno rijekom života. Samo se na Izvoru istine, držao je, može napajati istinom i tažiti žeđ za konačnim smislom ljudskoga postojanja na zemlji. Jasno je iznosio autentični kršćanski nauk utemeljen na Božjoj riječi i Predaji. Njegove velike istine izlagao je jezgrovito i običnomu puku razumljivo. Bio je doista učvrstitelj u vjeri, predan Istini na vjerskom i etičko-moralnom području. Radovi uobličeni u ovu knjigu izvrsno su upućivanje u njegovu duhovnu, filozofsku i teološku ostavštinu. Tko želi znati više o njemu, ali i shvaćanju sinkretističke poslijemoderne kulture, međureligijskom dijalogu i diktaturi relativizma trebao bi je ne samo pročitati, nego i imati na stolu kao priručnik, izvor i literaturu.

prof. dr. Stipan Tadić, sveučilišni nastavnik sociologije u Zagrebu

Iz Benedikta XVI. isijavao je apostolski žar koji se očitovao svim njegovim suvremenicima, i onima koji su ga potpuno razumjeli, i onima koji su ga manje razumjeli, ali i onima trećima u kojima je palio iskru obraćenja. Taj plam nije jenjavao, dapače, zapanjivao je postojanošću i neprekidnošću te osobitom izdržljivošću, ne splasnuvši zbog krhkosti tijela, visoke dobi i tjelesne nemoći. Dapače, čini se da se baš u potonjim bremenitostima ovozemaljskoga pokazivao najvjerodostojnije i najustrajnije, pa time i u najupečatljivijoj pojavnosti vrijednoj najdubljega divljenja i poštovanja. O tom pouzdano i znakovito kazuje ova knjiga otvarajući prostor vremenu koje će ga, što bude više odmicalo, poput drugih velikana, sigurno sve snažnije vrjednovati, pa i kao teoretičara prava i zakonodavca.

izv. prof. dr. Ivan Milotić, sveučilišni nastavnik prava u Zagrebu

„Odgoj u vjeri mora se prije svega sastojati u tome da se razvije ono što je dobro u čovjeku“, poučavao je Benedikt XVI. „Nijednomu djetetu ne smije se uskraćivati pravo na odgoj u vjeri, koja zauzvrat njeguje dušu naroda“, isticao je Papa koji se inače odlikovao dubokom učenošću i besprijekornim umnim stvaralaštvom. Služio je promicanju najvećih vrjednota koje su i koje će nastaviti obogaćivati, oplemenjivati i uljepšavati ljudske živote, ali i odgajati buduće naraštaje produktivno i reproduktivno. Vješto je i precizno umio čitati nutrinu i dubinu stvari, a to je činio s osobnom skromnošću i vedrom osobnosti koja ga je krasila. Ova knjiga uvodi u veliko nasljeđe njegova uma i srca koji su povjerovali Božjoj ljubavi, a koja je usmjereno jasnim obzorima i konačnoj svrsi života.

doc. dr. Katarina Dadić, sveučilišna nastavnica pedagogije u Zagrebu

Zbirka izabranih tekstova Benedikta XVI. i o njemu izlazi na hrvatskom jeziku ni mjesec dana od njegove smrti. Razvijatelj novozavjetnih mjerila, snažno ukorijenjen u Evanđelju, otvoren za dijalog sa svima, avangardist Crkve budućnosti, inzistirao je na apostolicitetu katoličke vjere, njezinu neelitizmu i pripadanju jednostavnima te kontinuitetu u pitanjima Predaje, hermeneutike i bogoslužja. Genijalac među nositeljima humboldtovskoga odgojno-obrazovanoga ideala povezivao je i objedinjavao istraživački i nastavni rad, koji je slijedom službi proširio na dušobrižnički i državnički. Snazi pisane i izgovorene riječi pridodao je umijeće glazbenika, svjedočanstvo čestitosti čovjeka i svećenika u vrlinama koje je usavršavao u krjeposti. Poklad pape Ratzingera daje okvir pregalaštvu istinskih vjernika pred nadama i kušnjama XXI. stoljeća, a ova knjiga utjehu i putokaz razabiranja istinski kršćanskoga puta i odabira u svijetu ispunjenom nesigurnošću, izazovima i prijetnjama.

doc. dr. Wollfy Krašić, sveučilišni nastavnik povijesti u Zagrebu

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?