RS mora Federaciji isplatiti 28,8 milijuna maraka

Upravni odbor (UO) Uprave za neizravno oporezivanje BiH danas je održao konstitutivnu sjednicu na kojoj je za predsjedavajućeg izabran Zoran Tegeltija, ministar financija i trezora BiH, te za njegovog zamjenika federalni ministar financija Jelka Miličević, a potom je održana i redovna sjednica te usvojena odluka o drugom privremenom poravnanju na osnovu kojeg Srpska treba da isplati FBiH 28.826.865 KM.

Članove UO UNO, podsjetimo, čine tri ministra financija (dva entitetska i minitar financija u Vijeću ministara BiH) i tri člana iz reda stručnjaka.  Kako je priopćeno, s obzirom na to da su ispunjeni svi zakonski i poslovnički uvjeti, predsjedavjući UO UNO Zoran Tegeltija otvorio je prvu redovnu sjednicu na kojoj je usvojena odluka o drugom privremenom poravnanju.

“UO UNO BiH dao je pozitivno mišljenje na odluke koje se tiču carinskih olakšica pri uvozu električnih i hibridnih automobila, ali i mineralnih đubriva.  Članovi  UO primili su k znanju Izvještaj o realizaciji Odluke o količinama dizel goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu. UO UNO usvojio je i Pravilnik o određivanju minimalne rezerve za izmirivanje obveza UNO u vezi sa neizravnim porezima, ostalim prihodima i pristojbama”, ističe se u priopćenju.

Kako se dodaje, prilikom obrazloženja Izvještaja o obavljenoj financijskoj reviziji UNO za 2021. godinu istaknuto da je Uprava imala pozitivno mišljenje, a većina primjedbi revizora u međuvremenu su usklađene sa važećim aktima.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?