Kakvo nam gorivo sipaju? Pumpe kažnjene sa 500.000 KM zbog nekvalitetnog goriva

Distributeri u Republici Srpskoj su za godinu dana, zbog prodaje nekvalitetnog goriva, kažnjeni s ukupno pola milijuna KM.

Naime, u 2022. je uzeto je 2.115 uzoraka za laboratorijsku analizu kvaliteta goriva, a u 23 slučaja utvrđena su odstupanja u odnosu na parametre definirane Odlukom o kvalitetu tekućih naftnih goriva.

“Riječ je o 20 neusuglašenih uzoraka dizel goriva i tri neusuglašena uzorka goriva deklariranog kao BMB 95. Zbog utvrđenih nepravilnosti, subjektima je izdato 40 prekršajnih naloga u vrijednosti od 500.000 KM”, potvrdili su za Srpskainfo u Inspektoratu RS.

Objasnili su da se u praksi pokazalo da se odstupanja najčešće odnose na sniženu točku paljenja.

“Do toga dolazi uslijed miješanja malih količina benzina s dizelom pri istakanju goriva na benzinskim pumpnim stanicama. Naime, zbog nepažnje, zaostali benzin u ispusnom cjevovodu auto-cisterne i u separatoru može da snizi točku paljenja dizel goriva”, kažu u Inspektoratu RS.

Naglašavaju da je kontinuiran rad tehničke inspekcije rezultirao time da su utvrđena odstupanja od propisanih graničnih vrijednosti simbolična i da je gorivo na pumpama u RS u skladu s važećim propisima.

Poručuju da, s ciljem daljeg eliminiranja odstupanja na koja analize ukazuju, najveću ulogu imaju sami dobavljači, u smislu edukacije svojih radnika koji prevoze tekuća naftna goriva.

“Time će i sebe zaštititi od potencijalnih kazni, koje u ovim slučajevima nisu male. Za subjekte kod kojih se analizom dokaže da su prometovali tečna naftna goriva koja nisu bila usklađena s Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva, propisane su kazne za pravno lice 20.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu 5.000 KM”, upozoravaju iz Inspektorata RS.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?