Od 1. travnja povećavaju se invalidnine u Federaciji

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatran je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite obitelji s djecom FBiH, predlagača Irfana Čengić i Jasminko Kapić, usvojen je.

Ovim zakonom se od 1. travnja invalidnine povećavaju za više od 70 posto za sve korisnike ovih prava.

“Ovo je samo ispravljanje nepravde, jer ova populacija nije dobila povećanje ni od 2009. godine. I dalje smatram da treba dobiti novi zakon iz ove oblasti koji je stigao od Vlade FBiH, s korekcijama kroz javnu raspravu. Nadam se da će Zastupnički dom uskoro staviti taj zakon na dnevni red ”, istaknuo je Čengić.

Prema riječima Čengića, ovaj zakon za ovu godinu koštat će 120 milijuna KM, a sredstva mora osigurati Vlada FBiH preraspodjelom ili rebalansom proračuna koji je usvojio Parlament FBiH.

Ovim Zakonom izmijenjen je jedan članak kojim je promijenjena osnovica za izračun prava osoba s invaliditetom. Umjesto nominalnog iznosa od 274 KM, vraćena je odredba da osnovica iznosi 80% minimalne plaće u FBiH.

Ova je odredba izbrisana izmjenama zakona 2016. godine, zbog čega iznos ovih naknada nije povećavan od 2009. godine.

Vijeće organizacija osoba s invaliditetom i Koordinacijski odbor udruga osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo podržali su ove izmjene i dopune Zakona i zatražili od delegata da podrže ovaj Zakon.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?