Prodaje se deponija krečnjaka u Dretelju: Početna cijena nešto viša od 70 tisuća maraka

U Čapljini se prodaje deponija krečnjaka.

Naime, Ministarstvo gospodarstva HNŽ-a objavilo je javno nadmetanje za prodaju mineralne sirovine krečnjaka, deponirane na katastarskoj parceli u naselju Dretelj kod Čapljine.

Kako se navodi u dokumentu, prodaja se vrši kombinovanom metodom putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem sa početnom cijenom 70.828,43 KM.

„Predmet javnog nadmetanja je ukupno 64.389,49 m³ mineralne sirovine krečnjaka deponovane na katastarskoj čestici broj: 1286/30 k.o. Dretelj. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno”, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje“ dodaje se.

Ponude se mogu poslati najkasnije do 04.04.2023. godine do 12 sati.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?