Sir Mirjane Šaravanja među najbolje ocijenjenim domaćim sirevima u FBiH

Sir Mirjane Šaravanja među najbolje ocijenjenim domaćim sirevima u FBiH

Link na izvornu vijest

Sir Mirjane Šaravanja među najbolje ocijenjenim domaćim sirevima u FBiH

Četiri kozja sira, jedan ovčji i dva iz mijeha od ovčjeg i kravljeg mlijeka, dobitnici su zlatnih plaketa na ovogodišnjoj promotivno-ocjenjivačkoj i stručnoj radionici, koju organizira Federalni agromediteranski zavod Mostar. 

Ocjena kvaliteta sira temeljila se na hemijsko-fizičkim i mikrobiološkim analizama uzoraka i ocjeni senzornih osobina.

“Prije senzorne ocjene svi proizvodi se podvrgavaju hemijsko-fizičkoj i mikrobiološkoj analizi kako bi se utvrdilo da li po svom kvalitetu odgovaraju minimalnim uslovima kvaliteta koji propisuju odgovarajući pravilnici. Samo proizvodi koji ispunjavaju ove uslove dalje se senzorno ocjenjuju“, kazala je za Agroklub, mr. sc Meliha Šubara, šefica Odsjeka za animalnu proizvodnju i tehnologije FAZ-a. 

Sedam sireva dobitnici zlatnih medalja

Ukupno je na ocjenjivanje pristiglo 20 uzoraka, od čega 14 sireva od kozjeg mlijeka i šest uzoraka od ovčjeg mlijeka. Na temelju broja bodova dobivenih senzornom ocjenom po 20 bodovnom sistemu primijenjeno je klasiranje uzoraka sira na ekstra, prvu, drugu i treću klasu. 

Cilj ocjenjivanja je podrška proizvođačima  kozjih i ovčjih sireva u poboljšanju kvalitete njihovih  proizvoda“, dodala je Šubara. 

Dobitnici zlatne medalje su: 

Proizvođač sira

Vrsta sira

Mjesto

Eko farma Vranduk

meki punomasni kozji sir

Zenica

Kerim Pašalić

polutvrdi polumasni kozji sir dimljeni

Vogošća

Farma Avdibegović

polutvrdi punomasni ovčji sir

Konjic

Farma Ajanović

svježi punomasni kozji sir sa dodatkom čilija

Vareš

Farma Ajanović

svježi punomasni kozji sir sa dodatkom bosiljka

Vareš

Mirjana Šaravanja

polutvrdi punomasni sir iz mijeha od ovčjeg i kravljeg mlijeka

Ljubuški

Mirko Čuljak

polutvrdi punomasni  sir iz mijeha od ovčjeg i kravljeg mlijeka

Široki Brijeg

Ukupno 11 domaćih proizvođača dobilo je srebrene medalje za sireve, jedan brončanu i jedan zahvalnicu.

Objava Sir Mirjane Šaravanja među najbolje ocijenjenim domaćim sirevima u FBiH pojavila se prvi puta na Ljubuški na dlanu.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?