Počinje blagoslov polja u travničkim župama, pogledajte rasporede misa na grobljima

Počinje blagoslov polja u travničkim župama, pogledajte rasporede misa na grobljima

Link na izvornu vijest


Još
od
vremena
kada
vjernici
nisu
mogli
odlaziti
na
molitvu
u
crkve,
jer
ih
nije
bilo
ili
su
porušene,
prakticirala
se
molitva
na
groblju
i
blagoslov.


U
proljeće
bi
bio
“blagoslov
polja”
za
dobar
urod,
a
u
jesen
kao
zahvala
Bogu
za
sve
što
je
tijekom
godine
niklo,
raslo
i
donijelo
plod
i
urod.
Taj
stari
običaj
u
Lašvanskoj
dolini,
kao
i
u
većini
župa BiH
se
još
uvijek
prakticira.
Blagoslov
u
pojedinom
selu
bio
je
i
prigoda
za
odlazak
u
goste
rodbini
ili
prijateljima
koji
žive
u
selu
gdje
će
biti
blagoslov.


Nekoliko
travničkih
župa
objavilo
je
raspored
proljetnih
blagoslova
polja
koji
se
obilježavaju
blagoslovom
i
misama
na
grobljima
unutar
župa.


Oglas


Saznajemo
da
će
župi
Svetog
Petra
i
Pavla
u
Brajkovićima
 blagoslov
polja
početi
na
groblju
Sviba
u
nedjelju
14.
travnja
2024.
godine
u
11
sati.


Kompletan
raspored
blagoslova
donosimo
za
sljedeće
župe:Župa
Uznesenja
Blažene
Djevice
Marije
u
Docu:nedjelja
14.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja
Slimena
i
Gostunj


Oglasnedjelja
21.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja
Dolac
i
Prahuljenedjelja
28.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja
Stojkovići
i
BrizikŽupa
Svetog
Duha
u
Novoj
Biloj:nedjelja
14.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje
Gladnik


Oglasnedjelja 21.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje
Prahuljenedjelja 28.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje
Zabiljenedjelja
5. svibanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje
Gradac


OglasŽupa
Svetog
Mihovila
u
Ovčarevu:nedjelja 14.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja
Prići,
Radića
brdo
i
Visokovićinedjelja 21.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja Lovrići
i
Vidoševićinedjelja 28.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblja Bile
vode
i
Šipovik


Oglasnedjelja 5. svibanj 2024.
godine
u
11
sati

groblja Paklarevo
i
TorineŽupa
Svetog
Franje
Asiškog
u
Gučoj
Gori:nedjelja 14.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje Gostunjnedjelja 21.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje Maljine


Oglasnedjelja 28.
travanj
2024.
godine
u
11
sati

groblje Bukovicanedjelja 5. svibanj 2024.
godine
u
11
sati

groblja
Gorica
i
Gradac


Blagoslov
polja
za
ostale
travničke
župe;
Travnik,
Turbe,
Potkraj,
Korićani
i
mise
na
ostalim
grobljima
u
župi
u
Brajkovićima
objavit
ćemo
kada
saznamo
raspored.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?