Otuđena zlatna kapsulica pronađena tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetu Starog mosta

U sklopu projekta obnove Starog mosta u Mostaru izvršena su i sveobuhvatna arheološka istraživanja utvrda s obiju strana mosta na Neretvi.

Prezentirano je to skoro u Mostaru u organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Mostar na predstavljanju znanstvene monografije pod nazivom „ Stari mostovi i utvrde Mostara“, autora Željka Pekovića i Ante Miloševića, a koja je tiskana na hrvatskom i engleskom jeziku, prenosi Poskok.info.

U poglavlju Tipološko-kronološka i stilska analiza pokretnih arheoloških nalaza(materijalne kulture) iz svih istraženih površina na objema stranama rijeke jedan vrlo zanimljiv detalj govori o odnosu prema arheološkim nalazima.

Naime po završetku, završetku arheoloških istraživanja, kako navode autori u knjizi, svi pokretni nalazi s potpunom terenskom, foto i tehničkom dokumentacijom predani su Jedinici
za koordinaciju projekta (PCU – Project Coordination Unit) u Mostaru sa svrhom da u budućnosti budu konzervirani i restaurirani te, u konačnici, izloženi u prikladnom muzejskom prostoru na lokalitetu.

Od željeznih predmeta konzervirano je samo ono što je donacijom napravio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Sve ostalo još uvijek čeka bolja vremena, što je za željezne predmete ozbiljan problem jer oni iz dana u dan sve više propadaju. Nije se dogodio niti ozbiljniji muzejski postav, a tek je kao provizorij opremljeno nekoliko katova u kuli Tari.

U tom provizoriju je u jednoj vitrini bila izložena i zlatna kapsulica. Kako vitrina ničim nije bila osigurana, u nepoznatom trenutku kapsulica je otuđena, pa su podatci i dokumentacija o njoj, koju donose u knjizi, jedino što se o tome nalazu danas znade.

Kako su, u međuvremenu vremenu, obnovljeni mostarski most i utvrde uz njega uvršteni na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO-a, takav odnos prema spomencima, koji su dio njegove cjeline, potpuno je neprihvatljiv, upozoravaju autori monografije.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?