Na području Srebrenice otkriveno nalazište zlata

Generalni direktor firme “Drina resurs” iz Srebrenice Aleksandar Mišković rekao je na prezentaciji dosadašnjih rezultata geoloških istraživanja koja su izvršili na području ove općine da je na lokalitetu Brežani otkriveno zlato na dubini od 80 metara.

“Rano je govoriti o količini i postocima tog metala u toni rude, ali je pouzdano utvrđeno da se nalazi u rudnoj strukturi”, naveo je Mišković.

Govoreći o rezultatima rada firme “Drina resurs”, koja posluje u sastavu kanadske kompanije “Tera Balkanika” iz Vankuvera, Mišković je rekao da su ove godine obavili bušenja ukupno oko 1.900 metara na lokalitetima Čumavići, Olovine i Brežani i da su rezultati obećavajući i optimistični.

“Ove godine testirali smo svoje pretpostavke, planove i projekte, a u idućoj godini planirano je 10.000 metara bušotina, od 50 do 500 metara dubine, i dolazak do boljih, pouzadnijih i preciznijih saznanja o veličini rudnih nalazišta, njihovim dimenzijama i obliku, količini i sastavu rudnih ležišta i dubini na kojoj se nalaze”, objašnjava Mišković.

On je precizirao da su na lokalitetu Čumavići, na dubini od 50 metara otkrili srebrno-cinkanu i olovnu rudu sa većom primjesom antimona i manjom primjesom zlata, a da su u Brežanima otkrili zlato na 80 metara dubine i da očekuju da će u dubokoj zoni doći do bakra u Brežanima i Olovinama.

“Ovo je bila godina dokazivanja naših hipoteza, a iduća treba da donese precizne podatke o nalazištima”, tvrdi Mišković.

Na pitanje Srne je li “Drina resurs”, kako se u javnosti špekulira, sestrinska firma s kompanijom “Rio Tinto” koja vrši geološka istraživanja u Srbiji čime je izazvala prosvjede građana zbog opasnosti od zagađivanja prirode, Mišković je rekao da nije, ali da “Tera Balkanika”, osim u Republici Srpskoj, obavlja geološka istraživanja i u Srbiji i Federaciji BiH.

Mišković kaže da ne koriste rezultate istraživanja koja je vršila Austrougarska na ovom području, ali da su zahvalni za omogućavanje pristupa jugoslovenskoj geološkoj dokumentaciji te lokalnoj vlasti i stanovništvu za dobru suradnju.

On je posebno naglasio da su zakoni u Republici Srpskoj povoljni za investiranje i da ova firma želi da postane jedna od vodećih istraživačkih firmi u ovoj regiji.

Mišković je dodao da su i u Srbiji povoljni zakoni za investiranje, što nije slučaj u FBiH kada su u pitanju zakoni u vezi s geološkim istraživanjima i rudarstvom, ali da je počelo njihovo usklađivanje, što će doprinijeti efikasnijoj suradnji i omogućavanju investiranja.

On je precizirao da su zainteresirani za istraživanja nalazišta mangana u području Maine u ilijaškoj općini.

“Firma `Tera Balkanika` investira u geološka istraživanja u srebreničkoj i bratunačkoj općini, a nakon toga i rezultata koje će se dobiti stručnim analizama, odlučit će se hoće li se pristupiti izradi projektne dokumentacije i eksploatacije tih ležišta rude i pod kojim uvjetima”, naveo je Mišković.

On je rekao da su na osnovu ranijih saznanja i istraživanja radili geološka bušenja u Čumavićima i Olovinama, a da su sami otkrili rudna ležišta na Brežanima.

Mišković je dodao da sada vrše detekciju strukture i količine rude te veličina i izgleda ležišta rudnih zaliha različitim načinima bušenja, s mnogo boljom tehnologijom od predratne, jugoslovenske, kada su izvođena samo vertikalna bušenja i, iz nepoznatih razloga, nije se istraživalo prisustvo zlata u rudi.

Mišković ukazuje da su obavili analize zraka, vode i zemljišta prije početka geoloških istraživanja i da redovito prate dolazi li do promjena nakon početka bušenja i istraživanja prisustva ruda te da do sada nisu zabilježene nikakve promjene i da maksimalnu brigu posvećuju zaštiti prirode poštujući najmodernije svjetske standarde u toj oblasti.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?