Vladajući i oporba pozdravili povećanje rodiljnih i roditeljskih potpora

Zastupnici vladajućih i oporbe su, tijekom rasprave o prijedlogu novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, pozdravili povećanje potpora, a oporba je upozorila i na probleme koje imaju roditelji djece s težim smetnjama, trudnice na nesigurnim poslovima i kod posvojenja, piše hrt.hr.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić rekla je da se tim zakonom od 1. siječnja 2023. značajno povećavaju naknade za trogodišnji dopust za blizance i treće dijete, sa sadašnjih 2.328 kuna na 4.175 kuna. Povećava se i novčana naknada za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do njegove navršene osme godine, kao i naknada za vrijeme prava na rad sa polovicom radnog vremena radi pojačane njege djeteta do treće godine života.

Josić je rekla da se zakonom, među inim, uređuje i pravo na udomiteljski dopust.

Pozdravivši povećanje naknada koje se nisu povećavale godinama, Vesna Vučemilović (Klub Hrvatskih suverenista) smatra da se njime ide u dobrom smjeru.

Upozorivši na negativne demografske trendove, istaknula je važnost njihovog zaustavljanja i smanjivanja iseljavanja.

– Ovo je 5 do 12. Ali, bar je 5 do 12. Krenuli smo, smjer je dobar i nastavimo tim smjerom. Činjenica je da su naša ruralna područja prazna i to sad postaje i sigurnosni problem jer su to granična područja, rekla je Vučemilović.

Marin Miletić (Klub Mosta) pozdravio je povećanje novčanih potpora kao i zakonske odredbe da one ne mogu biti predmet ovrha. Založio se za to da se produži pomoć roditeljima koja imaju djecu sa težim bolestima, a ne samo do osme godine.

Ističući važnost pronatalitetne i demografske politike, Anka Mrak Taritaš (Klub Centra i GLAS-a) smatra kako je taj zakon “jedna sitna demografska mjera” kojih treba biti puno više.

Drži da treba voditi računa i o ravnopravnom sudjelovanju očeva od rođenja djeteta u njihovom odrastanju. Također, upozorila je na problem vezan uz posvajenje djece jer djece za posvajanje ima puno više nego ih je posvojeno, posebice onih starijih koja su teže posvojiva.

Sanja Udović (Socijaldemokrati): Treba napisati novi zakon koji bi bio jasniji i jednostavniji

Sanja Udović
 (Klub Socijaldemokrati) smatra da bi trebalo napisati novi zakon – jasniji i jednostavniji te ga “pisati inkluzivnim jezikom i pristupom” koji bi obuhvatio sve vrste obitelji, partnerstva i korisnika. Kaže i da treba delimitirati naknade za roditeljski dopust, povećati naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena te ih vezati uz iznos plaće, a ne, kao do sada, uz proračunsku osnovicu.

Da se treba donijeti novi zakon smatra i Sabina Glasovac (Klub SDP-a) kazavši da bi se u njemu, među inim, novouvedeni očinski dopust trebao povećati sa deset dana na dva tjedna.

Urša Raukar Gamulin (Možemo) rekla je da se za četvrtak najavljuje prosvjed na Markovu trgu djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom koji će tražiti izmjene Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji, kao i žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Ljubica Lukačić (Klub HDZ-a) poručila je pak da prava osoba s invaliditetom nikada više nisu rasla niti su više materijalno donosila nego zadnjih šest godina vlade HDZ-a.

Zastupnici su kratko raspravili i konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu kojim će se osigurat primjereniji uvjeti rada i socijalna zaštita za vozače, kao i primjereniji uvjeti poslovanja te poštenog tržišnog natjecanja za cestovne prijevoznike.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?