Udruge: Nedopustivo je da HZZO štedi na osobama s invaliditetom

Pokret osoba s invaliditetom, u kojem je okupljeno 13 saveza udruga osoba s invaliditetom, poručio je u ponedjeljak kako je nedopustivo da dostupnost ortopedskih pomagala i medicinskih proizvoda osobama s invaliditetom bude predmet štednje HZZO-a, piše hrt.hr.

Udruge su u priopćenju izrazile zabrinutost zbog odluke HZZO-a o snižavanju cijena ortopedskih pomagala i medicinskih proizvoda, zbog čega prijeti mogućnost da ortopedska i druga pomagala ne budu dostupna osobama s invaliditetom, a distributeri najavljuju nemogućnost isporuke medicinskih pomagala.

U Hrvatskoj živi 16 posto osoba s invaliditetom koje su više ili manje korisnici tih proizvoda, koji im pomažu očuvati njihove funkcionalne sposobnosti, olakšavaju svakodnevnicu i poboljšavaju kvalitetu njihova života.

– Nama, kao organizacijama koje predstavljamo i štitimo prava osoba s invaliditetom nedopustivo je i neprihvatljivo da se pokušava uštedjeti ponovno na najranjivijim skupinama u društvu i da u donošenju ovakvih odluka nisu u fokusu sami korisnici, kaže se u priopćenju.

Hrvatska se sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom obvezala na osiguravanje i promicanje ostvarenja svih ljudskih prava, pa tako i promicanja dostupnosti i uporabe novih tehnologija kao što su pomagala za kretanje i komunikaciju.

“Nerazumijevanje čelnih ljudi zdravstvene administracije”

– Hrvatski zdravstveni sustav nije usklađen s Konvencijom, jer imamo jedan od najlošijih Pravilnika u Europi, zbog čega na listama nema inovativnih proizvoda, već sada su neka pomagala nedostupna, a ono što imamo ne prilagođava se potrebama korisnika.

– Bez standarda kvalitete na tržištu imamo nekvalitetne proizvode, a na kraju su oštećeni korisnici koji umjesto pomagala za olakšavanje života dobivaju pomagala kaoja su nefunkcionalna i ne služe svrsi, tvrde udruge.

– Iz reakcije ministra zdravstva Vilija Beroša razvidno je da čelni ljudi zdravstvene administracije i dalje ne razumiju da umjesto parcijalnih požarnih mjera treba što hitnije pronaći kvalitetno i cjelovito rješenje za dostupnost medicinskih pomagala.

– Apeliramo na mjerodavne institucije da postignu dogovore i osiguraju nesmetanu dostupnosti svih pomagala osobama s invaliditetom, te zahtijevamo promjenu standarda pomagala i uvrštenje novih vrsta pomagala za kategorije koje su znatno ispod prosjeka EU-a, poručuju udruge.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?