Hrvatska: Uvedene usluge elektroničkog potpisa i pečata

Hrvatski građani i poduzetnici od sada se mogu koristiti uslugama elektroničkog potpisa i pečata za svoje potrebe u radu s državnim tijelima. Digitalni potpis vrijedit će na području cijele Europske unije. Projekt vrijedan 3 milijuna eura uspješno je povezao 641 državno tijelo na platformi za potpisivanje digitalnih dokumenata.

– To znači da one naše košuljice, oni naši papiri, dokumenti koji su poznati napokon odlaze u povijest i da digitalna era nastupa. Znači da ćemo imati puno bržu, bolju i kvalitetniju komunikaciju, ne samo između građana i poduzetnika, nego i države i državnih tijela, istaknuo je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) predstavio je u utorak novu platformu s elektroničkim uslugama e/m-Potpis i e/m-Pečat, koje su dostupne svim građanima, državnim tijelima i poslovnim subjektima putem sustava e-Građani ili izravno na toj platformi.

Na platformi je trenutno 641 javna i državna institucija koje koriste te usluge u radu, rekao je na obilježavanju završnice projekta državni tajnik SDURDD-a Gršić.

Oznaka e/m za elektroničke usluge znači da se njima može pristupiti i koristiti i putem mobilnih telefona, a te usluge i platforma razvijene su u sklopu projekta “Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat” koji se provodi od kraja 2018. do ožujka 2023. godine.

– Taj je projekt ‘kotačić’ u mehanizmu digitalizacije javne uprave i dio digitalne transformacije društva, jer se omogućava svim javnim i državnim tijelima digitalni potpis i pečat, što znači i da papiri odlaze u povijest kao i bržu i bolju komunikaciju građana i institucija, istaknuo je Gršić.

E-Potpis i E-Pečat zamjenjuju fizički potpis i pečat, time se može koristiti 1,73 milijuna građana koliko je ih je trenutno u sustavu e-Građani, ali i svi ostali, pri čemu je Gršić naglasio i da e ili digitalni potpis vrijedi samo u digitalnom okruženju, ali ne i kada se papir isprinta.

Naznačio je da se primjerice koristi u MUP-u za kazne koje su potpisane digitalno, kao i za ugovore koje građani potpisuju za kupnju i prodaju te drugo.

Gršić je važnim poručio da su te usluge namijenjene svima, kao i da ih građani koriste jer bez toga su “samo žice i serveri, a smatra i da digitalni potpis i pečat omogućavaju i lakše podnošenje elektronički potpisanih dokumenata za različite svrhe u javnim institucijama”.

Voditelj projekta Igor Ljubi naveo je da je projekt vrijedan oko tri milijuna eura (ili 22,5 milijuna kuna) i u cijelosti financiran iz EU-a, te je praktički završen prije službenog roka krajem ožujka 2023., a očekuje se da će donijeti mnoge koristi, od brže i efikasnije komunikacije s državnim tijelima do smanjenja troškova poslovanja.

Rješenje za usluge i platformu razvila je agencija AKD, koja je taj posao dobila na međunarodnom natječaju, a njezin glavni direktor Jure Sertić istaknuo je da je odrađen složen posao “objedinivši EU direktive i regulative.

Podsjetio je i na druge, kako je kazao, uspjehe AKD-a u digitalizaciji, poput sustava sljednosti duhanskih proizvoda i digitalne covid potvrde, kao i osobnu e-iskaznicu, za koju su, kao i za svoju mobilnu aplikaciju Certilia (omogućava digitalni potpis dokumenata) dobili i europska i svjetska priznanja.

– Brend Certilia kojeg smo razvili i zaštitili vrijedi oko 50 milijuna eura, što je veliki uspjeh za jednu državnu agenciju, a cilj svega što radimo, pa tako i na ovoj platformi je da hrvatski građani imaju sve najbolje što nudi digitalna tehnologija. Čestitamo Vladi što je digitalnu i zelenu tranziciju definirala i kao smjera razvoja Hrvatske, poručio je Sertić.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?