Planira se izdvajanje 100 milijuna KM za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg

Uprava JP Autoceste FBiH na jučerašnjoj sjednici u Mostaru je dopunila Plan poslovanja JP Autoceste FBiH za 2023. godinu kojim se predviđa osiguranje dodatnih sredstva u iznosu od 30 milijuna KM za izgradnju tunela Hranjen kao i 10 milijuna KM za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg u dužini od oko 10 kilometara iz vlastitih sredstava.

Također je u Trogodišnjem Planu poslovanja predviđen ukupan iznos od 130 milijuna KM za tunel Hranjen i 100 milijuna KM za brzu cestu Mostar – Široki Brijeg.

Plan poslovanja JP Autoceste FBiH će biti upućen Nadzornom odboru i Vladi Federacije BiH na odobravanje.

Sredstva će biti osigurana dijelom iz redovnih prihoda JP Autoceste FBiH, a dijelom iz redovnih transfera iz Proračuna Federacije BiH za razdoblje od sljedeće tri godine a što će biti definirano između Vlade Federacije BiH i JP Autoceste FBiH.

Za sljedeće dvije godine trebat će usuglasiti odnose financiranja između JP Autoceste FBiH i Vlade Federacije BiH. Ovakvim pristupom će se skratiti vrijeme izgradnje na razdoblje od tri godine kako je procijenio stručni tim JP Autoceste FBiH, a financiranje će biti lakše s obzirom na sufinanciranje JP Autoceste FBiH i transfere od strane Vlade Federacije BiH, priopćeno je iz Autocesta FBIH.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?