Sjednica Skupštine HBŽ: Usvojen novi Zakon o javnom redu i miru

Link na izvornu vijest

Skupština Hercegbosanske županije (HBŽ) na svojoj današnjoj sjednici usvojila je Zakon o javnom redu i miru.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova HBŽ-a Marija Lovrića, prijašnji zakon, koji je usvojen 2007. godine, do danas nije mijenjan, stoga je bilo nužno usvojiti novi zakon.

– Evidentne promjene u društvenim odnosima, zahtjevi struke te promjene nastale donošenjem Zakona o prekršajima FBiH te Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH, ali i niza drugih u međuvremenu donesenih zakona, nametnule su kao nužnost pristupanje izradi novoga zakona – kazao je ministar Lovrić.

Po njegovim riječima, prekršaji protiv javnog reda i mira dobar su pokazatelj stanja sigurnosti te izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, i imaju značajno mjesto u području sigurnosti.

– Imajući u vidu stanje javnog reda i mira na području HBŽ-a, pristupilo se izradi novoga zakona o javnom redu i miru koji bi kvalitetnije i sveobuhvatnije utvrdio relevantne pojmove, pravne institute i obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, propisao kao prekršaj i neka druga ponašanja koja mogu imati izravni štetni utjecaj na stanje javnog reda i mira te otklonio postojeće praznine i nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg zakona i mogućnost njihovog različitog tumačenja i primjene – obrazložio je ministar.

Istakao je da su prilikom sačinjavanja Prijedloga zakona u obzir uzete primjedbe i sugestije OESS-a, te ekspertne radne grupe u okviru projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR”.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt zakona o mirnom okupljanju te je usvojen zaključak kako spomenuti nacrt može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona, uvažavajući sve primjedbe i prijedloge povjerenstava i zastupnika.

U tekst novog zakona unesene su preporuke OESS/ODIHR-a i EU koje se odnose na stari zakon koji ima restriktivan pristup slobodi mirnog okupljanja i ne omogućava potpuno uživanje ovog osnovnog ljudskog prava, jer postavlja velika opterećenja organizatorima okupljanja.

Među točkama dnevnog reda zastupnici su usvojili i Odluku o pravu na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji.

U obrazloženju ove odluke županijski ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Momčilo Bajić istaknuo je da se njome uređuje pravo na novčanu pomoć i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta neuposlenoj rodilji, trajanje prava i visina pomoći, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava na pomoć, zahtjev za doznačavanje sredstava za isplatu pomoći i nadzor nad provođenjem odluke.

Pravo na novčanu pomoć i jednokratnu pomoć ostvaruje neuposlena rodilja s prebivalištem na području Hercegbosanske županije u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava. Rodilja mora imati državljanstvo Bosne i Hercegovine, mora biti neuposlena osoba ili biti u radnom odnosu manje od mjesec dana od dana početka korištenja porodiljnog dopusta.

– Pravo na novčanu pomoć korisniku prava priznat će se od rođenja djeteta i traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Novčana pomoć neuposlenoj rodilji isplaćuje se u visini 55 posto najniže plaće u Federaciji BiH utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu. Pravo na jednokratnu pomoć korisnik prava ostvaruje u iznosu od 300 KM – kazao je Bajić.

Zastupnici su također usvojili Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, zatim Nacrt zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera, Nacrt zakon o najmu stana te Odluku o donošenju plana zaštite od požara HBŽ.

Usvojeno je izvješće o izvršenju Izmjena i dopuna Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godinu te Izvješće o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2022. godinu.

Objava Sjednica Skupštine HBŽ: Usvojen novi Zakon o javnom redu i miru pojavila se prvi puta na Tomislav City.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?