Vlada HBŽ-a: Za kulturu 200 tisuća KM

Link na izvornu vijest

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je, nakon razmatranja Prijedloga, usvojila Odluku i dala suglasnost na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Ovaj dokument predstavlja preliminarni nacrt proračuna za narednu fiskalnu godinu te projekcije prihoda i rashoda proračuna Hercegbosanske županije za iduće dvije godine, s tim da će iste zbog inflatornih djelovanja te internih i eksternih makroekonomskih parametara biti predmetom revidiranja u narednom razdoblju. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2024. godini imati na raspolaganju 114,88 mil. KM, što je povećanje za 0,94% u odnosu na plan Proračuna u tekućoj 2023. godini. Također se procjenjuje da će prihodi županije porasti na 119,65 KM u 2025. godini i na 126,47 KM u 2026. godini.

Cjelovit dokument dostupan je na poveznici: Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Vlada je razmatrala Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2022. godinu te donijela Zaključak kojim se isto prihvaća i upućuje u skupštinsku proceduru. U Izvješću se navodi da je Zavod, unatoč problemima s kojima se susretao u radu tijekom prethodne godine, pozitivno poslovao postigavši ukupan prihod od 36.370.023,37 KM i rashod od 33.649.956,56 KM pa je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.720.066,81 KM, što u danim okolnostima predstavlja dobar rezultat i mjerodavan pokazatelj za buduće planiranje poslovanja i rada Zavoda.

U svezi Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza za izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva, kojega su sklopile Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko -neretvanske županije i Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava za izvođenje obuke i polaganje stručnih ispita za školovanje 10 vatrogasca u ukupnom iznosu od 5.850,00 KM. S obzirom na nedovoljan broj školovanih vatrogasaca u Hercegbosanskoj županiji Uprava civilne zaštite HBŽ-a pokrenula je jednogodišnju edukaciju i licenciranje vatrogasaca u suradnji s Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko Neretvanske županije. Također imajući u vidu veliku površinu Hercegbosanske županije i veliki broj požara u posljednjih nekoliko godina iskazala se potreba za licenciranjem vatrogasaca kojih je jako malo, tako da će kroz par narednih godina Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije, u okvirima svojih nadležnosti, pokrenuti proces obuke vatrogasaca u svim općinama Hercegbosanske županije.

Razmatrajući Zahtjev Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije u 2023. godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM, i to: Gradu Livno 10.000,00 KM, Općini Tomislavgrad 10.000,00 KM, Općini Kupres 10.000,00 KM, Općini Glamoč 10.000,00 KM, Općini Bosansko Grahovo 10.000,00 KM i Općini Drvar 10.000,00 KM. Također, na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila i Odluku o osnivanju Službe zaštite spašavanja – gorske službe spašavanja. Ovom Odlukom određuju se udruge građana u kojima se organiziraju Službe zaštite i spašavanja (gorske službe spašavanja), koje će djelovati na području Županije.

Odluka je dostupna na poveznici: Službe zaštite spašavanja – gorske službe spašavanja.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija na tekst Javnog poziva za izvansudsku nagodbu s imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije s dokumentima koji se odnose na javni poziv i sastavni su dio ove Odluke: 1. Zahtjev za zaključivanje izvansudske nagodbe za 2023. godinu;    2. Ugovor o izvansudskoj nagodbi za izmirenje finansijskih potraživanja po izvršnom sudskom rješenju i   3. Naputaka za zaključivanje i izvršavanje ugovora o izvansudskoj nagodbi u 2023. godini.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada  je usvojila  Odluku o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora s koncesionarom “CONCORDIA” d.o.o. Tomislavgrad. Ovom Odlukom Vlada HBŽ kao koncesor prihvatila je i Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku s tvrtkom “CONCORDIA” d.o.o. Tomislavgrad kao određenim koncesionarom. Predmet koncesije je izgradnja vjetroparka “Orlokuk”, smještenog na području općine Tomislavgrad, ukupne instalirane snage od 90 MW. Dana je i suglasnost na prijedloga Ugovora o koncesiji s navedenim gospodarskim društvom za čije je potpisivanje i odobrenje uime Vlade HBŽ-a ovlašteno resorno ministarstvo. Jednokratna koncesijska naknada određena je u visini od 42.800,00 KM a godišnja (tekuća) koncesijska naknada obračunavat će se u iznosu od 1,75 % od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz tekućih potpora za kulturu za 2023. godinu. Za provedbu ovoga Programa osigurana su financijska sredstva u Proračunu HBŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 200.000,00 KM i to: redoviti dio; 170.000,00 KM, dodatni dio; 30.000,00 KM. Vlada je također usvojila i Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2023. godinu predloženog od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske Županije.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Rješenje o dodjeli čina generalnog inspektora policije Mariu Pavlinoviću VSS, magistru kriminalistike iz Livna, zbog imenovanja na dužnost ravnatelja policije/policijskog komesara u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Također, razmatrajući zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje školovanja, na Studiju forenzike u Splitu, za 5 kandidata, policijskih službenika, djelatnika Uprave policije u visini od 8.000,00 KM.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost na Financijski plan JU Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu. Ukupno planirani prihodi i rashodi, prema Financijskom planu za 2023. godinu, predloženom od strane Upravnoga vijeća Zavoda, iznose 688.864,00 KM.

Usvojena je Odluku kojom se daje suglasnost proračunskom korisniku Srednjoj školi ,,Kupres” iz Kupresa, za nabavku peleta za centralno grijanje u iznosu od 20.000,00 KM, također i Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi ,,Kupres” za postavljanje fasade i limarske radove u iznosu od 30.000,00 KM, navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.

Objava Vlada HBŽ-a: Za kulturu 200 tisuća KM pojavila se prvi puta na Tomislav City.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?