Javni poziv mladima za pisanje i provedbu projekta u ŽZH

Javni poziv mladima za pisanje i provedbu projekta u ŽZH

Link na izvornu vijest

obaviješteni.

Način provedbe i trajanje obuke: Obuka će se provoditi u 3 bloka:

 1. BLOK
 2. :        2 dana
  • Uvod u Instrument pretpristupne pomoći IPA, smisao i način funkcioniranja IPA; prezentacija dostupnih fondova i programa Bosni i Hercegovini; način funkcioniranja dostupnih programa; uvodni dio u PCM; uvod u praktični dio obuke i predstavljanje procesa praktične obuke i pripreme projektnih prijedloga;
 3. BLOK:
 4. :        3 dana
  • Praktična obuka u pisanju projekata za izabrane projekte ideje. Obuka će obuhvatiti cijeli projektni ciklus: identifikacija problema i ciljeva, izrada logičkog okvira, razrada projektne ideje na temelju logičkog okvira, priprema proračuna, provedba projekta, izvještavanje. Cilj je imati najmanje 5 inovativnih projektnih ideja koje će se razrađivati kroz obuku i najmanje 4 inovativne projekte ideje koje će biti financijski podržane.
 5. BLOK
 6. :        5 dana
  • Ovaj će blok biti koncipiran na  principu „mentoringa“ individualno  putem online upita, nakon čega će se održati 1 jednodnevna projektna klinika na kojoj će polaznici obuka postavljati praktična pitanja u kontekstu razrade vlastite projektne ideje na kojoj rade.

Nakon obuke planiran je izbor projektnih ideja za financijsku potporu od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, CISP talijanske organizacije koja implementira projekat: “Natur BosniaHerzegovina: zaštićena područja iodrživi razvoj AID012003″,te drugih partnera. Izbor projektnih ideja vršitće povjerenstvo koje će biti sastavljeno od predstavnika Ureda za Europske integracije ŽZH, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, CISP-ea i predavača na obukama.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijava imaju fizičke osobe koje:

 1. Imaju od 18-35 godina,
 2. Imaju prebivalište na području Županije Zapadnohercegovačke,
 3. Dostavljena projektna ideja iz segmenta inovativnog pristupa upravljanju otpadom na području mjesne zajednice iz koje podnositelj projektne ideje dolazi,.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava moraju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Pismo potpore  mjesne zajednice iz ŽZH kojom se dokazuje da je projektna ideja od važnosti za spomenutu mjesnu zajednicu;
 • Kopija osobne iskaznice podnositelja koji će sudjelovati na obukama;
 • Popunjen obrazac projektne ideje. Obrazac možete pronaći na sljedećem linku: https://projekti.eui-zzh.ba/obrazac-za-prijedlog-projektne-ideje.

DOSTAVA DOKUMENATA

Podnositelji prijava moraju dostaviti sljedeće dokumente isključivo elektronski na e-mail adresu [email protected], s naznakom u predmetu e-maila ”Prijava na Javni poziv Jačanje kapaciteta mladih za pisanje i provedbu projekta u Županiji Zapadnohercegovačkoj“, najkasnije do 26. rujna 2023. godine. Projektnu ideju možete poslati izravno putem online obrasca ili putem navedenog e-maila zajedno sa ostalom dokumentacijom. U  Pismu podrške od strane mjesne zajednice podnositelji prijave dužni su navesti naziv projektne ideje, osnovne informacije o projektnoj ideji te način na koji će doprinijeti napretku i kvalitetnom upravljanju otpadom na području spomenute mjesne zajednice. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

Radioposusje.ba

Objava Javni poziv mladima za pisanje i provedbu projekta u ŽZH pojavila se prvi puta na Posušje net.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?