Vlada Federacije BiH  je na prijedlog Federalnog ministarstva financija dala suglasnost za prihvaćanje granta za Projekt jačanje pripravnosti i reagiranja na izvanredne situacije

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija dala suglasnost za prihvaćanje granta za Projekt jačanje pripravnosti i reagiranja na izvanredne situacije

Link na izvornu vijest

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija dala suglasnost za prihvaćanje granta Povjereničkog fonda za Projekt jačanje pripravnosti i reagiranja na izvanredne situacije po Sporazumu o grantu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ulozi administratora Višedonatorskog povjereničkog fonda, u iznosu do 887.500 američkih dolara.

Grant je namijenjen za javno zdravlje u Federaciji BiH. Sredstva će se koristiti za jačanje pripravnosti i reagiranja na izvanredne zdravstvene situacije, izradu akcijskih planova za zdravstvenu sigurnost u Federaciji BiH, zatim za jačanje osnovnih kapaciteta za pripravnost i reagiranje na izvanredne situacije javnog zdravlja kroz provođenje entitetskih akcijskih planova za zdravstvenu sigurnost u Federaciji BiH, te za podršku provođenju i koordinaciji Projekta.

Vlada je potvrdila da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju BiH, a posebno Sporazum o grantu između EBRD-a i primaoca od 14.2.2024. godine, kao i Nacrt Supsidijarnog sporazuma.

Donošenjem ove Odluke stvara se osnova za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kojim će Bosna i Hercegovina sredstva granta staviti na raspolaganje Federaciji BiH, a Federalno ministarstvo zdravstva će, putem Jedinice za implementaciju Projekta (PIU), biti odgovorno za cjelokupnu implementaciju projekata.

Također, Vlada je dala suglasnost i ovlastila federalnog ministra financija Tonija Kraljevića za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuje se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

Vlada FBIH

Objava Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija dala suglasnost za prihvaćanje granta za Projekt jačanje pripravnosti i reagiranja na izvanredne situacije pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?