Karaotok u Hutovu Blatu

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Usred močvare na uzvišenju zvanom Karaotok nalazi se kompleks s hotelom, uređenim šetnicama, te adrenalinskim parkom koji se se sastoji od adrenalinske staze za djecu, adrenalinske staze za odrasle, zip line-a i zida za penjanje.

Kako doći do Karaotoka

Park Karaotok je smješten duboko u Parku prirode Hutovo blato, sakriven u lijepu crnogoričnu šumu. Ovdje se nalazi objekat s udobnim smještajem i autentičnim ambijentom, a s obzirom da je ovaj lokalitet udaljen nekih osam kilometara od Čapljine do Hutova blata je moguće stići za desetak minuta.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?