Stari Grad Vidoški u Stocu

Stari grad Vidoški smješten je na uzvišenju iznad današnjeg središta Stoca i predstavlja obrambeni objekat koji po svojoj veličini spada u red najvećih bosanskohercegovačkih gradova. U 17. stoljeću grad je imao 13 kula i bio je najbolje utvrđen grad u Hercegovini.

Stari grad se nalazi na lijevoj obali Bregave, iznad Stoca, odakle se pruža pogled na naselje, plodno Vidovo polje, rijeku Bregavu i okolna brda: Hrgud na sjeveru, Komanje brdo na istoku, Ošaniće na zapadu i uzvišenje Bašnik na jugu, na kraju Vidovog polja.

Nacionalni spomenik sastoji se od donjeg grada, gornjeg grada, središnjeg platoa sa gradnjom iz razdoblja austrougarske uprave, pristupnog puta u ukupnoj dužini od 1200 m udaljenosti od donje kapije sve do gornje kapije, kao i dijela brda ispod bedema. Stari grad zauzima površinu od 20.503 m2. Zaštićen je lancem kamenih kula i bedema, koji su debeli oko 2 metra, a izvedeni su od tesanih blokova kamena krečnjaka.

Ovaj grad je bio naseljen i u antičko donba, utemeljen je u vrijeme bizantskog cara Konstantina koji je u Stocu izgradio tvrđavu s ciljem zaštite njegovih trgovačkih karavana koji su išli sa zapada prema istoku, prema nekadašnjem Bizantu. Nakon cara Konstantina, grad je bio zapušten, sve do dolaska Slavena u osmom i devetom vijeku, a u 14. i 15. za vrijeme hercega Stjepana Kosače, doživio je svoj srednjovjekovni procvat. Grad su 1471. godine osvajile Osmanlije i on dobija današnje konture sa svim tvrđavama, zidinama i kulama, te je u 17. stoljeću bio je najbolje utvrđen grad u Hercegovini.

Kako doći do starog grada Vidoški

Stari Grad Vidoški je lagano prometno pristupačan. Od najvećeg grada u Hercegovini Mostara i tamošnje zračne luke je udaljen 40-tak kilometara.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?