Na dva lista papira rukom upisano 10 ispita s ocjenama Sebije Izetbegović

Kada je diploma gospođe Sebije Izetbegović u pitanju, njen magistarski rad, Senat Univerziteta u Sarajevu je usvojio zaključak i zadužio Medicinski fakultet u Sarajevu da se u sljedećih mjesec formira povjerenstvo koje će još jednom pregledati kompletnu dokumentaciju gospođe Izetbegović i proslijediti zaključak.

Ima određenih nedostataka koje nismo mogli ignorirati. Imat će gospođa Izetbegović pravo dati izjavu fakultetu, da imamo njeno izjašnjenje.

Ovo je jučer, nakon sjednice Senata na kojoj je bilo govora o diplomi ravnateljice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kazao Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prenosi portal Avaz.ba.

Ključna evidencija

Škrijelj tvrdi da se Izetbegović uredno izabrala u akademska zvanja, ali da su uočeni neki nedostaci.

– Mi u jednom paketu dokumenata koji su sastavili Medicinski fakultet i KCUS nemamo uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu. Nema da je izvršena ekvivalencija. To su temeljni dokumenti na osnovi kojih je nastavljen postdiplomski studij – rekao je Škrijelj, prenosi Avaz.

Ključna je upravo ekvivalencija, točnije ovjera Sebijinih položenih ispita.

Portal spomenutih dnevnih novina piše da je Sebijin zagrebački indeks itekako sporan jer je teško vjerovati da je za 17 dana položila prvi ispit.

Upisala je, kako je navedeno, postdiplomski studij 2. ožujka 1993., a položila prvi ispit već 19. ožujka iste godine.

Iz Zagreba je zatim stigla i potvrda.

Što se navodi u zapisnicima prosvjetnih inspektora | Foto: Avaz.ba

– U dosjeu Izetbegović ne postoji dokumentacija kojom bi se potvrdila i vjerodostojnost indeksa – naveli su u ožujku ove godine iz Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Što nedostaje u spisu Izetbegović otkrila je Županijska inspekcija Sarajevo, koja je nalaze nadzora proslijedila Tužiteljstvu Županije Sarajevo, koje već skoro dvije godine radi na ovom slučaju.

Naime, dokumentacija koja je u posjedu Avaza otkriva da su inspektori prosvjetne inspekcije obavili usmjereni inspekciji nadzor na Medicinskom fakultetu na okolnosti stjecanja znanstvenog stupnja magistra i doktora znanosti kandidatkinje Sebije Izetbegović te ispunjavanje uvjeta za izbor asistenta/višeg asistenta.

Radi se o dva inspekcijska nalaza. Jedan je od 10. lipnja i drugi od 24. lipnja prošle godine, kao i dopuni informacije od 23. rujna 2021. godine.

Tako je, prema zapisniku o inspekcijskom nadzoru, kao i iz informacije broj UP-1-14-12-34-12157/12 od 23. rujna prošle godine, koja je dostavljena i Tužiteljstvu Županije Sarajevo, inspektorima od Medicinskog fakulteta Sarajevo predočen dokument kojim se priznaje ekvivalencija ranije stečenih prava – položeni ispiti na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nema pečata na dokumentima iz Zagreba | Foto: Avaz.ba

Međutim, prema nalazu inspekcije, koji ima i Tužiteljstvo Županije Sarajevo, radi se o dva lista papira na kojima je ručno napisano/pobrojano 10 ispita s ocjenama iz ovjerene kopije indeksa. Nesporno je da se ne radi o dokumentu u formi rješenja ili odluke.

Nema ni podatka koji je položeni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (prema indeksu) ekvivalent kojem ispitu prema nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Na dokumentima je naveden samo sadašnji pečat Medicinskog fakulteta u Sarajevu, kao i svim dokumentima koji su izuzeti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Ovakvi dokumenti, međutim, nisu relevantni. U jednoj od informacija Tužiteljstvu tvrdi se da je Medicinski fakultet Sarajevo, u postupku stjecanja znanstvenog stupnja Izetbegović, postupao u skladu s tadašnjim propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Ali za takvu tvrdnju ne postoji validan dokument.

To se odnosi prije svega na Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je propisivao način prelaska studenta s drugih medicinskih fakulteta i priznavanje položenih ispita, u smislu da je odluku o prelasku studenta donosilo Vijeće fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika, odnosno katedre.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?