ZZO HNŽ: Nemojte čekati zadnji dan za kupovinu premije osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranje Hercegovačko-neretvanske županije već sedamnaestu godinu zaredom omogućava svojim osiguranicima da, umjesto plaćanja participacije za svaku ojedinačnu zdravstvenu uslugu, mogu uplatiti godišnju premije osiguranja čija je cijena 20 KM po osobi.

Posljednji dan redovite distribucije premije osiguranja za 2023. je 28.02.2023. godine (utorak), što znači da je preostalo nešto više od mjesec dana za sve one osiguranike koji žele a još nisu stigli pribaviti godišnju premiju osiguranja.

-Veliki broj osiguranika već je pribavio ovogodišnju premiju osiguranja jer premija osiguranja za 2023. godinu vrijedi od 01.01. do 31.12.2023. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite. Osiguranici koji ne pribave premiju osiguranja do 28.02.2023. plaćaju participaciju za pružene
usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Kupovine premije osiguranja oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi koji su, tijekom života, krv darovali deset i više puta pod uvjetom da su u 2022. godini imali najmanje jedno darivanje. Dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali pedeset (50) i više puta trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Uplata premije osiguranja za 2023. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije potrebno je evidentirati u informacijski sustav Zavoda, a osiguranici to mogu učiniti u jednom od devet područnih ureda Zavoda odnosno na punktovima za distribuciju premije osiguranja u poštama u Mostaru, Čitluku i Neumu.

Također, zahtjev za evidentiranje premije osiguranja osiguranici mogu poslati putem web stranice Zavoda ( www.zzo.ba) na kojoj se nalazi jednostavna forma za podnošenje elektronskog zahtjeva u kojoj je potrebno navesti ime, prezime i JMB osoba za koje je izvršena uplata i priložiti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Uplaćene premije za koje je zahtjev za evidentiranje poslat putem web stranice Zavoda biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda najkasnije u roku od jednog radnog dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na osobni mail – navodi se u priopćenju ZZO HNŽ.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?