Vlada ŽZH usklađuje osnivačke akte domova zdravlja, Veliki petak neradni dan

Vlada Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) na svojoj današnjoj sjednici utvrdila je Nacrt zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Grude, zatim Nacrt zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Ljubuški, Nacrt zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Posušje, Nacrt zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Doma zdravlja Široki Brijeg i Nacrt zakona o preuzimanju prava i obveza i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

Spomenuti nacrti zakona upućeni su u daljnju skupštinsku proceduru

S obzirom da su osnivački akti navedenih ustanova doneseni 1994. godine, bilo je potrebno uskladiti organizaciju i poslovanje ovih ustanova sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke, priopćeno je iz Vlade ŽZH.

Vlada je također usvojila Odluku o usvajanju Smjernica za planiranje rada županijskih tijela za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Svrha smjernica je operacionalizacija Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke kroz trogodišnje planiranje rada županijskih tijela, odnosno izradu Programa rada Vlade ŽZH, te učinkovitu provedbu i praćenja provedbe Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke.

Smjernice također trebaju poslužiti kao instrument za uspravno i vodoravno usklađivanje trogodišnjih planova rada između županijskih tijela, te da se postigne bolja sinergija i olakša provedba Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, kao i ostalih usvojenih strateško planskih dokumenata u Županiji Zapadnohercegovačkoj, u čemu se i ogleda razlog za donošenje spomenute odluke.

Prilikom izrade trogodišnjih planova rada za sljedeće trogodišnje razdoblje, županijska ministarstva, samostalne županijske uprave i samostalne županijske upravne organizacije obvezni su poseban naglasak staviti na sljedeće prioritete:

– jačanje ljudskih kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem, odnosno provedbu projekata;

– pripremu relevantne dokumentacije za nove projekte i aktivnosti koji to zahtijevaju, kako bi se pripremili za realizaciju i privlačenje sredstava za njihovu realizaciju iz vanjskih izvora financiranja u sljedećem razdoblju;

– obveze iz procesa europskih integracija;

– temeljenje aktivnosti na digitalnoj transformaciji i zelenoj ekonomiji;

– smanjivanje negativnih demografskih trendova i stvaranje podloge za razvoj aktivnih demografskih mjera;

– planirati aktivnosti i projekte temeljem Akcijskog plana koji je aneks ovih smjernica i dr.
Na današnjoj sjednici Vlada ŽZH donijela je Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu Herceg – Gala d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Herceg – Gala 8“ na lokaciji Ćesića Draga, općina Posušje.

Vlada je donijela Odluku o proglašenju 7. travnja 2023. godine (Veliki petak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Također, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, kao i Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2022. godini, stoji u priopćenju.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?