U Vitezu prvi u Europi predstavljen “Maverick R 2024”

U Vitezu prvi u Europi predstavljen “Maverick R 2024”

Link na izvornu vijest

Početkom
srpnja
je
spojen
most
Počitelj,
jedan
od
najviših
i
najkompleksnijih
mostova
u
regiji,
međutim
prije
15
dana
je
jedan
dio
konstrukcije
napukao.

Most
je
ugrožen
na
jednom
od
spojeva,
između
stupova
S3
i
S4
gdje
su
se
pojavile
pukotine.
Do
oštećenja
je
došlo
prilikom
radova,
a
na
mjestu
pukotine
je
postavljena
zaštita.

Iz
Autocesta
FBiH
su
potvrdili za Klix.ba da
je
prilikom
izvođenja
radova
došlo
do
nepredviđenih
okolnosti
te
kako
se
radi
na
sanaciji.

Važno
je
da
nije
ugrožena
stabilnost
mosta
te
da
neće
imati
trajne
posljedice
“,
naglasila
je
Narcisa
Livnjak
Borić,
glasnogovornica
Autocesta
FBiH.

Most
Počitelj
je
visok
više
od
100
metara
i
dug
gotovo
jedan
kilometar
što
ga
čini
jednim
od
najviših
u
regiji
i
jednim
od
najkompleksnijih
objekata
u
sklopu
Koridora
Vc.

Prilikom
najave
spajanja
mosta
rečeno
je
da
se
u
periodu
pred
nama
može
očekivati
dinamičnije
izvođenje
radova,
međutim
došlo
je
do
neočekivanih
situacija
koje
prvo
moraju
biti
riješene.
Očekuje
se
da
će
na
jesen
ove
godine
biti
potpuno
završena
gradnja.

Izgradnja
se
financira
iz
sredstava
osiguranih
u
okviru
Ugovora
o
zajmu
sklopljenog
sa
Europskom
investicijskom
bankom
(EIB)
i
bespovratnim
sredstvima
Europske
unije
koja
su
osigurana
u
okviru
Agende
za
povezivanje
preko
Investicijskog
okvira
za
Zapadni
Balkan
(WBIF).

Ukupna
vrijednost
radova
za
izgradnju
mosta
Počitelj
je
28.114.889
eura
bez
PDV-a.

Izgradnjom
mosta
Počitelj
premošćuje
se
magistralna
cesta
M-17,
rijeka
Neretva
i
željezničku
pruga
Sarajevo

Ploče.

Izvor:
Večernji.ba

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?