MJEŠTANI LIVNA SE BORE DA OČUVAJU IZVORIŠTA: Zbog koncesija strahuju od gubitka pitke vode

MJEŠTANI LIVNA SE BORE DA OČUVAJU IZVORIŠTA: Zbog koncesija strahuju od gubitka pitke vode

Link na izvornu vijest

MJEŠTANI LIVNA SE BORE DA OČUVAJU IZVORIŠTA: Zbog koncesija strahuju od gubitka pitke vode

Stanovnici
nekoliko
livanjskih
sela
smještenih
u
podnožju
planine
Tušnica
već
godinama
se
bore
da
očuvaju
jedini
pristup
pitkoj
vodi
s
izvora
„Pašinac
i
Vrtli“,
ali
i
da
spriječe
uništavanje
potoka
Mandek,
okoliša
i
lokalne
infrastrukture.
Za
pitku
vodu
se
plaše
zbog
dodijeljene
koncesije
za
istraživanje
i
eksploataciju
mineralne
sirovine.

Ova
koncesija
je
prvo
bila
u
rukama
firme
“Dže-Co”
d.o.o.
Livno,
da
bi
je
2018.
godine
prenijeli
na
firmu
“Lara-Natural”
d.o.o.
Livno.
S
promjenom
investitora
dolazi
i
do
promjene
mjesta
bušenja
sa
Poljana
na
Krivića
Vrtli
u
neposrednoj
blizini
tri
izvorišta
pitke
vode.

Mještani
i
neformalna
grupa
građana
„Zaštitimo
izvore
Mandeka“
tvrde
da
je
sve
navedeno
urađeno
mimo
zakona.

BROJNE
NEPRAVILNOSTI
JOŠ
OD
PRVOG
UGOVORA

Nadležni
u
Livnu
zatvaraju
oči
pred
izvještajem
radnog
tijela
Vlade
Kantona
10
iz
2021.
kojim
je
utvrđen
niz
nepravilnosti
u
kompletnom
procesu
koji
je
prethodio
izdavanju
prve
koncesije,
ali
i
svemu
onome
što
je
uslijedilo
nakon
toga.

Prema
dokumentaciji
koja
je
u
posjedu
Žurnala,
samo
dva
dana
nakon
što
je
firma
„Dže-Co“
u
aprilu
2006.
podnijela
zahtjev
za
prihvatanje
prijedloga
za
dodjelu
koncesije
za
istraživanje
i
eksploataciju
mineralne
sirovine
u
industrijske
svrhe,
Ministarstvo
gospodarstva
daje
mišljenje
o
opravdanosti
tog
zahtjeva,
a
Vlada
Kantona
10
sve
to
prihvata.Početkom
jula
2006.
firmi
„Dže-Co“
odobrava
se
istraživanje
mineralne
sirovine
i
utvrđuju
se
rokovi
za
provođenje
određenih
aktivnosti.
Međutim,
dolazi
do
probijanja
rokova,
a
u
međuvremenu
ističe
i
rješenje.
Umjesto
da
se
ugovor
raskine,
Ministarstvo
udovoljava
novom
zahtjevu
firme
„Dže-Co“
i
dolazi
do
proširenja
istražnog
prostora.

U
izvještaju
radne
grupe
istaknuto
je
da
je
u
tom
slučaju
morala
biti
provedena
nova
javna
rasprava.

U
augustu
2020.
dolazi
do
potvrde
zaliha
mineralne
sirovine
i
tri
dana
nakon
toga
Ministarstvo
gospodarstva
traži
od
Općinskog
vijeća
Općine
Livno
saglasnost
za
dodjelu
koncesije.

„Resorno
ministarstvo
rješenjem
od
23.
augusta
2010.
potvrđuje
zalihe
mineralne
sirovine,
nema
obavijesti
o
početku
radova
iako
je
to
obaveza
definirana
ne
samo
rješenjem
nego
i
zakonom,
rješenje
ponovo
glasi
na
društvo
Dže-Co
bez
bilo
kakvih
dokaza
o
ispunjavanju
zakonskih
uvjeta
i
tako
dalje“,
istaknuto
je
u
izvještaju
radnog
tijela.

Početkom
oktobra
2012.
sklopljen
je
ugovor
o
koncesiji
za
eksploataciju
podzemne
vode
iz
bušotine
na
lokaciji
Poljane
između
Ministarstva
gospodarstva
i
firme
„Dže-Co“.
Prema
tom
ugovoru,
koji
je
također
u
posjedu
Žurnala,
sa
eksploatacijom
vode
trebalo
se
početi
najkasnije
u
roku
od
36
mjeseci
od
dana
kada
je
sklopljen,
ali
i
poduzeti
mjere
za
zaštitu
života
i
zdravlja
ljudi,
okoliša
i
imovine
drugih
osoba.

Međutim,
do
toga
nije
došlo,
ali
uprkos,
tome
ugovor
se
ne
raskida
već
nakon
godina
mirovanja
firma
Dže-Co
d.o.o.
Livno
u
novembru
2018.
podnosi
zahtjev
za
prenos
koncesije
na
firmu
Lara-Natural
d.o.o.
Livno.

KONCESIJA
NIJE
MOGLA
BITI
PRENESENA

U
izvještaju
radnog
tijela
naglašeno
je
da
ugovor
o
koncesiji
za
eksploataciju
podzemne
vode
iz
bušotine
na
lokaciji
Poljane
ne
sadrži
sve
propisane
elemente
Zakona
o
koncesijama.
Tako,
na
primjer
ne
sadrži
odredbe
o
prenosu
koncesije
ili
o
uslovima
o
produženju
roka
koncesije.
S
obzirom
na
to
stav
radnog
tijela
je
da
se
prenos
koncesije
nije
mogao
ni
izvršiti.

Ministarstvo
gospodarstva
i
firma
“Lara-Natural”
sklapaju
aneks
ugovora
o
koncesiji
20.
maja
2019.
U
augustu
iste
godine
ova
firma
podnosi
zahtjev
za
odobrenje
detaljnih
istraživanja
koje
im
i
odobravaju.
Grad
Livno
izdaje
lokacijsku
dozvolu
za
dodatna
istraživanja
10.
novembra
2020.,
a
Ministarstvo
poljoprivrede,
vodoprivrede
i
šumarstva
to
i
odobrava.

„Radno
tijelo
ne
nalazi
dokumentaciju
niti
druge
dokaze
da
je
Vlada
kao
koncesor
bila
upoznata
ili
dala
saglasnost
na
predmetni
aneks
ugovora.
Također,
nedostaju
i
druga
adekvatna
i
ranija
spominjana
mišljenja“,
naglašeno
je
u
izvještaju
radnog
tijela.

Prema
članu
IV.
Odluke
o
davanju
saglasnosti
na
prenos
koncesije,
koju
je
Žurnal
dobio
na
uvid,
stoji
da
se
„saglasnost
na
prenos
daje
temeljem
ispunjenja
pravnih
pretpostavki
i
nepostojanja
pravnih
smetnji,
a
osobito
zbog
dobrog
finansijskog
stanja
novog
koncesionara
stjecatelja“.

Prema
podacima
sa
Akta.ba,
vlasnici
firme
Lara-Natural
su
Stipo
Marelja
i
Josip
Sužanj
sa
početnim
kapitalom
od
po
250
KM,
te
Achaz
Von
Oertzen
sa
500
KM.
Isti
podaci
kažu
da
u
prošloj
godini
nisu
imali
uposlenih,
niti
prihoda.
Osnovna
djelatnost
Lara
natural
d.o.o.
je
slatkovodna
akvakultura,
na
šta
je
ukazalo
i
radno
tijelo
Vlade
u
svom
izvještaju
iz
2021.
godine.

Ministarstvo
gospodarstva
i
firma
“Lara-Natural”
sklapaju
aneks
ugovora
o
koncesiji
20.
maja
2019.
U
augustu
iste
godine
ova
firma
podnosi
zahtjev
za
odobrenje
detaljnih
istraživanja
koje
im
i
odobravaju.
Grad
Livno
izdaje
lokacijsku
dozvolu
za
dodatna
istraživanja
10.
novembra
2020.,
a
Ministarstvo
poljoprivrede,
vodoprivrede
i
šumarstva
to
i
odobrava.

„Radno
tijelo
ne
nalazi
dokumentaciju
niti
druge
dokaze
da
je
Vlada
kao
koncesor
bila
upoznata
ili
dala
saglasnost
na
predmetni
aneks
ugovora.
Također,
nedostaju
i
druga
adekvatna
i
ranija
spominjana
mišljenja“,
naglašeno
je
u
izvještaju
radnog
tijela.

Prema
članu
IV.
Odluke
o
davanju
saglasnosti
na
prenos
koncesije,
koju
je
Žurnal
dobio
na
uvid,
stoji
da
se
„saglasnost
na
prenos
daje
temeljem
ispunjenja
pravnih
pretpostavki
i
nepostojanja
pravnih
smetnji,
a
osobito
zbog
dobrog
finansijskog
stanja
novog
koncesionara
stjecatelja“.

Prema
podacima
sa
Akta.ba,
vlasnici
firme
Lara-Natural
su
Stipo
Marelja
i
Josip
Sužanj
sa
početnim
kapitalom
od
po
250
KM,
te
Achaz
Von
Oertzen
sa
500
KM.
Isti
podaci
kažu
da
u
prošloj
godini
nisu
imali
uposlenih,
niti
prihoda.
Osnovna
djelatnost
Lara
natural
d.o.o.
je
slatkovodna
akvakultura,
na
šta
je
ukazalo
i
radno
tijelo
Vlade
u
svom
izvještaju
iz
2021.
godine.

POZIVAJU
SE
NA
VODNU
SAGLASNOST
KOJA
JE
ISTEKLA
JOŠ
2013.

U
izvještaju
je
skrenuta
pažnja
da
je
Ministarstvo
poljoprivrede,
vodoprivrede
i
šumarstva
19.
aprila
2011.
donijelo
prethodnu
vodnu
suglasnost
sa
rokom
važenja
od
tri
godine,
ali
je
ona
istekla
i
nije
prenesena
na
koncesionara
iako
je
to
bila
obaveza
resornog
ministarstva
gospodarstva.
Uprkos
tome,
u
zahtjevu
koji
je
firma
„Lara-Natural“
podnijela
za
odobrenje
detaljnih
istraživanja,
koje
im
je
i
odobreno,
oni
navode
da
imaju
vodnu
saglasnost.

Resorno
ministarstvo
rješenjem
od
26.
augusta
2019.
odobrava
detaljna
istraživanja
i
istražno
područje
dijelom
izlazi
izvan
ranije
utvrđenih
istražnih
polja,
eksploatacijskog
i
koncesijskog
polja.

„Kroz
niz
prethodno
navedenih
akata
javlja
se
više
različitih
vršnih
tačaka
i
koordinata,
a
određene
tačke
izlaze
i
izvan
Kantona
10,
pa
čak
i
izvan
BiH
i
nalaze
se
iznad
Sjeverne
Irske.
Detaljno
istraživanje
prema
Zakonu
o
geološkim
istraživanjima
ne
mogu
se
vršiti
ako
na
istražnom
prostoru
nisu
vršena
regionalna
istraživanja
ili
ako
mineralna
sirovina
izlazi
na
površinu“,
utvrdilo
je
radno
tijelo
u
svom
izvještaju.

Ono
što
je
ključno,
a
što
nadležni
također
ignorišu,
jeste
da
je
radno
tijelo
u
svom
izvještaju
naglasilo
i
to
da
je
„provjerom
finansijskog
stanja
utvrđeno
da
nikada
nije
uplaćena
koncesijska
naknada
u
budžet
Kantona
10
iako
je
(prvi,
op.a.a)
ugovor
o
koncesiji
sklopljen
1.
oktobra
2012.“.

Radno
tijelo
utvrdilo
je
još
niz
propusta.
Tako
u
svom
izvještaju
navode
da
je
Zakonom
o
geološkim
istraživanjima
propisano
da
poslove
istraživanja
mogu
obavljati
gospodarska
društva
koja
su
registrirana
za
takve
poslove
i
koja
imaju
odgovarajući
stručni
kadar,
ali
da
u
spisu
predmeta
ne
postoji
dokumentacija
iz
koje
se
može
zaključiti
da
„Dže-Co“
d.o.o.
Livno
ispunjava
uslove.

„Može
se
pretpostaviti
da
ovo
društvo
nije
moglo
podnijeti
niti
dobiti
rješenje
Ministarstva
kojem
mu
se
odobravaju
istražni
radovi“,
istaknuto
je
u
izvještaju.

Radno
tijelo
je
zaključilo
da
ovj
koncesijski
predmet
s
inkorporiranim
postupcima
odobravanja
istraživanja
nisu
provedeni
u
skladu
sa
propisima,
uz
mnoštvo
različitih
grešaka,
propusta
te
nedorečenih
i
nedovoljno
vrednovanih,
cijenjenih
i
elaboriranih
i
argumentiranih
stavova
izraženih
kroz
niz
različitih
akata.

Ovaj
izvještaj
radnog
tijela
usvojen
je
na
sjednici
Vlade
28.
aprila
2022.
Uprkos
tome,
Vlada
je
kasnije
donijela
odluku
o
davanju
saglasnosti
na
prijedlog
aneksa
ugovora
i
ovlastila
nadležno
ministarstvo
za
potpisivanje
ugovora
o
koncesiji
sa
“Lara-Natural”,
što
je
protivno
usvojenom
izvještaju.
Negativno
mišljenje
na
prijedlog
aneksa
ugovora
o
koncesiji
sa
ovom
firmom
dalo
je
i
javno
pravobranilaštvo
u
dokumentu
od
6.
decembra
2021.,
navodeći
da
smatraju
da
bi
zaključivanje
ovog
ugovora
na
predloženi
način
moglo
imati
štetne
posljedice
po
imovinu
Kantona
10.

UNIŠTENA
INFRASTRUKTURA

Iz
neformalne
grupe
građana
„Zaštitimo
izvore
Mandeka“
odavno
upozoravaju
na
sve
nepravilnosti
do
kojih
je
došlo
u
procesu
potpisivanja
ugovora
o
koncesiji
i
od
vlasti
Kantona
10
zahtijevaju
da
pokrenu
postupak
raskida
koncesijskog
ugovora
za
eksploataciju
vode.

Mještani
pet
sela
u
neposrednoj
blizini
lokacije
za
bušenje
strahuju
da
će
izgubiti
jedini
pristup
pitkoj
vodi
s
izvora
Pašinac,
Vrtli
i
Demirovac,
ali
i
da
će
im
biti
uništen
potok
Mandek
zbog
nestručnog
i
nesavjesnog
obavljanja
poslova.
Zbog
toga
su
i
protestvovali
u
augustu
prošle
godine
kada
su
svojim
tijelima
pokušavali
spriječiti
prolazak
teških
radnih
mašina
zbog
kojih
je,
kako
navode,
popucao
seoski
afalt,
a
na
četiri
propusta
na
dionici
Megdan

Krivića
Gaj
je
došlo
do
pucanja.

Prema
njihovim
riječima,
šteta
je
nastala
na
lokalnom
potoku
koji
je
bio
zatrpan
na
dva
mjesta
nakon
neovlaštenog
prelaska
buldožera
što
je
dovelo
do
izlijevanja
potoka
iz
korita.

Oni
podsjećaju
na
situaciju
iz
2020.
kada
je
investitor,
kako
bi
ih
izbjegao,
kroz
šumu
i
niz
veliku
strminu
poslao
građevinsku
mašinu
i
tom
prilikom
je
ugrozio
i
život
vozača.
Oni
strahuju
da
će
i
ova
koncesija
na
kraju
biti
prodata
nekom
od
stranih
investitora.

Mještanin
i
član
neformalne
grupe
građana
„Zaštitimo
izvore
Mandeka“
Mirko
Krivić
podsjeća
da
nikada
nije
napravljena
studija
uticaja
na
okoliš,
prethodna
procjena
studije
uticaja
na
okoliš,
pa
ni
okolišna
dozvola,
a
što
im
je
potvrdilo
Federalno
ministarstvo
okoliša
i
turizma.

„Odgovorili
su
da
se
firma
Lara-Natural,
pa
ni
prethodna
firma
nikada
nisu
obratili
nadležnom
ministarstvu
za
ove
dozvole,
a
koje
bi
utvrdile
da
li
bi
se
time
ugrozilo
izvorište
pitke
vode
od
koje
egzistiraju
domaćinstva
u
okolnim
selima“,
kaže
Krivić.

Od
protesta
26.
augusta
prošle
godine,
tokom
kojih
su
specijalne
jedinice
u
naguravanju
povrijedili
nekoliko
mještana,
nikada
se
više
niko
nije
pojavio
na
ovoj
lokaciji
gdje
se
trebalo
bušiti.

Neformalna
grupa
građana
podnijela
je
krivične
prijave
Kantonalnom
tužilaštvu
u
Livnu
20.
jula
ove
godine
protiv
svih
osoba
koje
su
na
bilo
kojih
način
uključene
u
dodjelu
koncesije
za
istraživanje
i
eksploataciju
mineralne
sirovine
u
industrijske
svrhe
firmi
Lara
natural.

Iz
Tužilaštva
u
Livnu
su
za
Žurnal
potvrdili
da
su
krivičnom
prijavom
obuhvaćeni
aktuelna
ministrica
gospodarstva
Dijana
Puzigaća,
bivši
ministar
Miloš
Bauk,
službenik
istog
ministarstva
Mate
Šiško,
te
direktor
i
jedan
od
osnivača
firme
Lara-natural
d.o.o.
Livno
Josip
Sužanj
i
još
nekoliko
nepoznatih
osoba,
a
zbog
sumnje
da
su
počinili
krivično
djelo
zloupotrebe
položaja.

„U
navedenom
predmetu
provode
se
određene
istražne
radnje
čiji
sadržaj
nismo
u
mogućnosti
otkriti
s
obzirom
na
to
da
bi
otkrivanje
tog
sadržaja
moglo
dovesti
u
opasnost
cilj
istrage“,
odgovorili
su
iz
Tužilaštva
na
naš
upit.

ZA
POMOĆNIKA
MINISTRA
RADI
SE
O
FIKTIVNOJ
AFERI

Pitanje
ove
koncesije
do
danas
nije
razmatrano
ni
pred
Skupštinom
Kantona
10.
Iz
Ministarstva
gospodarstva
na
naš
upit
odgovorio
je
pomoćnik
ministra
za
industriju,
energetiku
i
rudarstvo
Mate
Šiško
za
kojeg
naši
sagovornici,
inače,
smatraju
da
je
najviše
umiješan
u
dodjele
skoro
pa
svih
koncesija
u
Livnu,
pa
tako
i
ove.

Mate
Šiško
sve
negira
i
tvrdi
da
nema
ni
govora
o
ugrožavanju
izvorišta,
te
da
se
radi
o
fiktivnoj
aferi.
Prema
njegovim
riječima,
ovdje
se
„ne
radi
o
korištenju
voda
Mandeka
ni
izvorišta,
nego
je
cilj
podzemna
mineralna
voda
za
koju
je
veoma
upitno
da
li
će
se
pronaći
u
kvaliteti
i
količinama
koje
zadovoljavaju
tržište“.

Dalje
navodi
da
je
prvi
investitor
vlasnik
firme
„Dže-Co“
d.o.o.
imao
podršku
mještana
i
šire
zajednice,
proveo
je
istraživanje,
a
kasnije
i
dodatno
što
mu
je
izvodila
ovlaštena
tvrtka.

„Nikad
nije
imao
nikakvih
ni
prigovora
niti
sumnji
od
stanovnika
ni
od
struke.
Nažalost,
nije
uspio
pronaći
podzemnu
vodu
i
namjeravao
je
odustati.
Nakon
toga
kontaktirao
ga
je
njegov
susjed
biznismen
iz
Berlina
koji
je
porijeklom
isto
iz
tih
krajeva
i
pokazao
je
interes
da
on
nastavi
posao“,
napisao
je
Šiško
u
svom
odgovoru
na
naš
upit.
Elaborirajući
šta
se
po
njegovom
mišljenju
krije
iza
svih
ovih
napada,
navodi
da
neformalna
grupa
građana
„Zaštitimo
izvore
Mandeka“
nemaju
nikakve
dokaze
za
svoje
tvrdnje,
ni
mišljenja
struke.

„Dovoljno
je
izgleda
reći
da
će
nestati
vode
i
eto
afere“,
navodi
Šiško.

Prema
njegovim
riječima,
interes
općine
je
u
tome
da
se
pokrene
veliki
ekološki
projekat
sa
višemilijunskom
investicijom
koji
sa
sobom
nosi
puno
toga:
„Nažalost,
izgleda
da
od
svega
neće
biti
ništa
jer
se
ne
mogu
čak
izvršiti
istraživanja
da
se
barem
utvrdi
postoji
li
podzemne
mineralne
vode
za
eksploataciju.Voda
nije
ni
pronađena,
a
stvorila
se
afera.
Znači,
nema
ni
koncesijskog
ugovora
tj.
besmislen
je
ako
nema
vode
iz
bilo
koji
razloga,da
li
zabranama
ili
istraživanjima“.

U
nekoliko
navrata
smo
pisali
i
ministrici
gospodarstva
Dijana
Puzigaća,
ali
nijednom
nije
odgovorila
na
naš
upit.

Žurnal
se
putem
maila
obratio
i
jednom
od
vlasnika
firme
“Lara-Natural”
d.o.o.
Livno
Stipi
Marelji,
ali
nam
na
upit
nije
odgovorio.
Podsjetimo
da
su
se
iz
firme
„Lara-Natural“
d.o.o.
saopćenjem
obraćali
u
septembru
prošle
godine
tvrdeći
da
se
radi
o
potpunim
neistinama
kojima
se
manipuliše
javnost.


(zurnal.info)

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?