Čović istaknuo:” Hrvatski narod jedini iskreno predvodi europske procese”

Čović istaknuo:” Hrvatski narod jedini iskreno predvodi europske procese”

Link na izvornu vijest


U
Gradskoj
upravi
Zenica
danas
je
potpisan
Ugovor
o
osnivanju
i
pravu
građenja
za
izgradnju
i
uspostavljanje
Specijalističke
zdravstvene
ustanove
za
liječenje
bolesti
srca
i
kardiovaskularnog
sistema.
Ugovor
su
potpisali
gradonačelnik
Fuad
Kasumović
u
ime
Grada
Zenica
i
prof.
dr.
sci.
med.
Mirsad
Kacila,
u
ime
Nosioca
prava
građenja.
Svečanosti
su
prisustvovali
članovi
Komisije
za
provođenje
Javnog
konkursa,
koja
je
31.
januara
2022.
godine
utvrdila
sticaoca
prava
građenja
PZU
Specijalna
bolnica
“Centar
za
srce

KM”
Sarajevo
kao
najuspješnijeg
ponuđača.
Podsjetimo,
Odluku
Komisije
potvrdilo
je
Gradsko
vijeće
Zenice
na
svojoj
20.
sjednici
održanoj
20.
februara
2022.
godine.
Prema
riječima
gradonačelnika
Kasumovića,
poslije
trideset
godina
na
gradskom
građevinskom
zemljištu, 
koje
se
nalazi
u
kompleksu
Kantonalne
bolnice
Zenica,
gradit
će
se
specijalizirana
zdravstvena
ustanova
koja
je
nesagledivo,
po
svim
mišljenjima
medicinske
struke,
potrebna
građanima
Zenice
ali
i
cijeloga
kantona.
“Specijaliziranu
zdravstvenu
ustanovu,
prema
odlukama
Komisije
koju
je
potvrdilo
Gradsko
vijeće
Zenica,
gradit
će
PZU
Specijalna
bolnica
“Centar
za
srce

KM”
iz
Sarajeva.
Prema
ugovoru
definisano
je
da
će
Nosioc
prava
građenja
pribaviti
svu
potrebnu
dokumentaciju,
navedenu
ustanovu
izgraditi,
opremiti
najsavremenijom
tehnologijom
te
obezbijediti
pacijentima
dodatni
kvalitet
zdravstvenih
usluga
vezanih
za
kardiologiju,
kardiohirurgiju,
interventnu
kardiologiju.”,
naveo
je
gradonačelnik
Kasumović.
Također,
istakao
je
da
Grad
želi
pomoći
svojim
građanima
i
pored
toga
što
nije
nadležan
za
zdravstveni
sektor
kako
ne
bi
morali
sa
teškim
kliničkim
slikama
putovati
za
Sarajevo,
Tuzlu
ili
neki
drugi
grad.
Iz
gradskog
budžeta
se
neće
finansirati
izgradnja
niti
opremanje
ustanove,
naglašeno
je
i
definisano
Ugovorom
da
će
to
u
potpunosti
finansirati
Nosioc
prava
građenja.
“Svako
treba
raditi
prema
svojim
ovlaštenjima,
pa
tako
i
premijer
Zeničko-dobojskog
kantona.
Kao
Gradonačelnik
pokazali
smo
kako
se
čuva
i
brine
o
imovini
Grada
Zenica,
ali
i
ista
unapređuje.
Uostalom,
to
građani
i
očekuju
od
mene.
Pozivam,
još
jednom,
premijera
na
dogovor,
a
kada
se
radi
o
liječenju
građana
to
niko
ne
smije
ometati
niti
će
se
Grad
baviti
zdravstvom
nego
će
samo
obezbijediti
gradnju
objekta,
najsavremeniju
opremu
i
najstručnije
ljekare
u
ustanovi
na
čelu
sa
prof.
dr.
Kacilom,
čija
gradnja
predstoji”,
poručio
je
gradonačelnik
Kasumović.

Prema
riječima
prof.
dr.
Mirsada
Kacile,
izgradnja
Centra
počinje
odmah
kada
se
dobije
sva
potrebna
dokumentacija
koja
zakonom
omogućava
da
se
bolnica
može
graditi.“Klinika
će
biti
organizovana
poput
one
u
Sarajevu
koja
ima
saradnju
sa
vertikalnim
fondom
solidarnosti,
koji
je
na
federalnom
nivou,
a
sa
kojim
klinika
ima
uspješnu
višegodišnju
saradnju.
Pacijenti
koji
imaju
zdravstveno
osiguranje
na
osnovu
uputnice
će
biti
tretirani
bez
ikakvih
novčanih
naknada,
a
rok
za
izgradnju
je
24
mjeseca”,
pojasnio
je
prof.
dr.
Kacila.Prim.
dr.
Tarik
Kapidžić,
predsjednik
Ljekarske
komore
ZDK,
ovom
prilikom
je
istakao
važnost
uspostavljanja
i
gradnje
ovakve
ustanove.


Oglas

”I
sada
svi
pacijenti
dobiju
mogućnost
liječenja
iz
fonda
solidarnosti,
ali
je
problem
u
transporu
pacijenata
koji
moraju
putovati
u
druge
kliničke
centre.
Zamolio
bih
sve
da
pogledaju
šta
sve
Zenica
dobija
ovim
projektom,
koliko
kvadrata,
sala,
opreme,
dvedesetičetiri
časovno
radno
vrijeme
što
će
biti
na
usluzi
građanima
Zenice
i
kantona.
Zamolio
bih
politiku
da
se
u
ovo
ne
miješa,
ipak
se
radi
o
ljudskim
životima”
,
rekao
je
prim.
dr.
Kapidžić.

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?