I narednih dana promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima

I narednih dana promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima

Link na izvornu vijest

Pored
koridora
Vc,
koji
je
svakako
najvažniji
i
prioritetni
projekt
cestovne
infrastrukture
u
Bosni
i
Hercegovini,
Vlada
FBiH
se
jasno
opredijelila
za
nastavak
svih
aktivnosti
na
projektima
brzih
cesta
u
Federaciji
BiH.
Logično
je
da
je
apsolutni
prioritet
dovršetak
izgradnje
koridora
Vc,
kazala
je
u
intervjuu
za
Fenu
ministrica
prometa
i
komunikacija
FBiH
Andrijana
Katić.

Kako
naglašava,
na
sjevernom
dijelu
Koridoru
Vc
trenutno
je
u
izgradnji
više
dionica
oko
40
kilometra
autoceste
ukupne
vrijednosti
radova
skoro
milijardu
eura,
a
plan
je
da
se
radovi
na
svim
ovim
dionicama
okončaju
u
naredne
dvije
godine.

-Jedina
dionica
na
sjeveru
koja
nije
još
u
izgradnji
je
Ozimice-Poprikuše,
duljine
12,8
km
i
ona
je
u
završnoj
fazi
ugovaranja
radova.
Izgradnjom
i
ove
dionice
završit
će
se
sjeverni
dio
koridora
Vc,
te
će
Sarajevo
kao
glavni
grad
praktično
biti
povezano
na
europsku
mrežu
autocesta,
ističe
Katić.

Na
južnom
dijelu
koridora
Vc,
ostalo
je
znatno
više
posla
za
uraditi,
jer
je
trenutno
u
izgradnji
samo
dionica
Počitelj-Zvirovići,
duljine
11
km.
Vrijednost
ugovora
za
radove
je
oko
85
milijuna,
a
predviđeni
završetak
izgradnje
je
u
kolovozu
ove
godine.
 Natječajne
procedure
za
izbor
izvođača
radova
su
u
tijeku
za
još
četiri
dionice
na
južnom
dijelu
koridora,
a
one
ukupno
iznose
oko
41
kilometar
autoceste
i
procjenjene
su
vrijednosti
oko
1,25
milijardi
maraka,
od
čega
skoro
polovica
otpada
na
tunel
Prenj.
 Tu
su
još
i
tri
dionice
za
koje
se
još
uvijek
radi
na
izradi
projektne
dokumentacije
i
za
koje
se
tek
očekuje
procedura
izbora
izvođača
radova.


Oglas

-Dakle,
urađeno
je
dosta
posla,
ali
još
više
posla
je
pred
nama.
Pogotovo
na
južnom
dijelu
koridora
Vc,
zaključno
s
najduljim
tunelom
Prenj.
Očekujemo
da
će
na
izgradnji
ovog
tunela
biti
angažirani
najbolji
i
respektabilni
izvođači
radova
i
konzultanti,
a
kako
bi
se
uspješno
nosili
s
izazovima
gradnje
jednog
ovakvog
objekta.
 Potreban
je
maksimalan
angažman
svih
sudionika
ovih
projekata,
od
javne
uprave,
ministarstava
i
organa
koji
izdaju
dozvole
i
suglasnosti,
javnog
poduzeća
Autoceste
d.o.o.
Mostar,
kao
nositelja
izgradnje
koridora
Vc,
drugih
javnih
poduzeća
uključenih
u
procese
koji
prethode
gradnji,
pa
do
općina
i
gradova,
izvođača
radova
i
svih
sudionika
u
gradnji.
Svi
trebamo
dati
doprinos
kako
bi
ubrzali
izgradnju
koridora
Vc,
poručuje
ministrica.


U
različitim
fazama
pripreme
četiri
brze
ceste

Što
se
tiče
brzih
cesta,
u
različitim
fazama
pripreme
su
brze
ceste:
Bihać-Cazin-Velika
Kladuša-granica
RH,
Mostar-Široki
Brijeg-Grude-granica
RH,
Prača-Goražde
i
Lašva-Travnik-Jajce.
Također,
prioritetni
cestovni
projekti
su
i
Jadransko-jonska
autocesta
u
dijelu
Federacije
BiH
i
autocesta
Orašje-Tuzla.
Trenutno
su
u
fazi
izgradnje
i
brze
ceste
Prača-Goražde
(Tunel
Hranjen)
i
Lot
5,
Lašva-Nević
Polje
na
brzoj
cesti
Lašva-Travnik-Jajce.

Trenutno
su
u
fazi
izgradnje
i
brze
ceste
Prača-Goražde
(Tunel
Hranjen)
i
Lot
5,
Lašva-Nević
Polje
na
brzoj
cesti
Lašva-Travnik-Jajce.
Na
brzoj
cesti
Prača-Goražde
duljina
dionice
je
18,4
km,
a
faza
1
predstavlja
izgradnju
brze
ceste
u
poluprofilu
u
cijeloj
duljini.
Lot
1
faze
1
odnosi
se
na
izgradnju
tunela
Hranjen,
dužine
5,5
km.


Oglas

-Kao
što
je
javnosti
poznato,
početak
izgradnje
ovog
tunel
datira
još
iz
2018.
godine.
Dva
prethodna
ugovora
za
radove
trebala
biti
završena
zaključno
s
30.
12.
2023.
U
prvom
kvartalu
ove
godine
potpisan
je
novi
ugovor
s
izvođačem
radova
u
iznosu
od
oko
120
milijuna
maraka.
Ova
Vlada
je
osigurala
oko
40
milijuna
maraka
za
ovaj
projekt
u
2024.
godini,
gdje
je
u
usporedbi
s
2022.
i
2023.
povećan
iznos
izdvajanja
iz
proračuna
za
ovaj
projekt.
Nažalost,
JP
Autoceste
FBiH
nisu
okončale
proceduru
izbora
nadzora
za
nastavak
radova
na
tunelu,
a
zbog
žalbi
u
postupku
javnih
nabavki
koje
su
dovele
do
poništenja
postupka.
Vlada
FBiH
i
ovo
ministarstvo
će
nastaviti
financijski
pratiti
ovaj
projekt,
a
od
svih
sudionika
procesa
očekujemo
maksimalan
angažman
na
otklanjanju
prepreka
nastavku
radova
i
konačnom
završetku
ovog
projekta,
kaže
Katić.

Ukupna
duljina
brze
ceste,
Lašva

Nević
Polje
je
24,5
km,
a
trenutno
je
u
izgradnji
LOT5
čija
je
duljina
4,8
km.
Vrijednost
ugovora
za
izgradnju
je
oko
64
milijuna
maraka,
a
predviđeni
rok
završetka
je
kraj
2024.
godine.

-Odlukom
Vlade
FBiH
za
implementatora
LOT-a
4,
prolaz
kroz
poslovnu
zonu
Vitez
određeno
je
JP
Autoceste
FBiH
d.o.o.
Mostar,
te
očekujemo
nastavak
aktivnosti
na
izvlaštenju
zemljišta
i
ugovaranju
izgradnje
ove
važne
dionice
brze
ceste,
čime
bi
se
u
funkciju
stavio
i
dotad
izgrađeni
LOT4.
Prema
informacijama
kojima
raspolažemo
radovi
na
izgradnji
LOT-a
5
su
intenzivni
i
u
skladu
s
očekivanjima,
te
zahvaljujemo
svim
sudionicima
gradnje
na
angažmanu
i
naporima
koje
čine
na
ovom
projektu,
ističe
resorna
ministrica.

Na
pitanje
gdje
su
glavni
problemi
za
ubrzanje
izgradnje
brzih
cesta
u
FBiH
ministrica
Katić
posebno
ističe
provođenje
postupaka
javnih
nabavki
za
usluge
i
radove,
koji
je
izuzetno
dugotrajan
po
važećem
zakonodavstvu
BiH.


Oglas

-Naime,
institut
žalbi
na
tendersku
dokumentaciju,
koji
je
neosporno
pravo
potencijalnih
ponuđača,
se
u
praksi
zloupotrebljava,
što
dovodi
do
blokade
postupaka
javnih
nabavki
kako
za
usluge
tako
i
za
radove.
U
praksi
se
događa
i
zakon
je
omogućio
da
potencijalni
ponuđači
tj.
žalitelji
predaju
žalbe
bez
dokaza
o
uplati
naknade
za
žalbu.
To
dovodi
do
zaustavljanja
postupaka
nabavki,
a
žalitelji
uopće
nemaju
namjeru
plaćanja
naknade,
već
samo
interes
obustave
ili
prolongiranja
postupka
javnih
nabavki.
Bit
će
potrebno
mijenjati
ovakvo
zakonsko
rješenje,
a
kako
bi
se
otklonile
ovakve
nelogičnosti
i
posljedice
s
kojima
se
suočavamo.
Ostali
izazovi
su
uglavnom
u
donošenju
i
usuglašavanju
prostorno
planske
dokumentacije,
te
postupcima
izvlaštenja
zemljišta,
koje
provode
organi
jedinica
lokalne
samouprave
u
uvjetima
neusuglašenih
katastarskih
i
zemljišno-knjižnih
evidencija,
te
nedovoljnog
broja
voditelja
ovih
postupaka
na
terenu,
kaže
Katić.

Poseban
izazov
je
i
održivo
financiranje
svih
pripremnih
aktivnosti
i
izgradnje
brzih
cesta.
Vlada
FBiH,
dodaje
Katić,
kroz
svoje
odluke
o
kapitalnim
transferima
javnim
poduzećima
kroz
proračun
daje
podršku
svim
ovim
projektima.
Pored
proračunskih
sredstava
potrebno
je
razmotriti
načine
financiranja
ovih
projekata
i
po
uzoru
na
financiranje
izgradnje
koridora
Vc.
Izazov
leži
i
u
kapacitetima,
kako
javnih
naručitelja,
tako
i
izvođača
radova.
Evidentno
je,
upozorava
ona,
pomanjkanje
radne
snage
u
oblasti
građevinarstva,
te
je
jedna
od
posljedica
da
imamo
samo
mali
broj
tvrtki
izvođača
radova
koji
mogu
odgovoriti
na
izazove
izgradnje
većih
infrastrukturnih
projekata.

Kada
je
u
pitanju
sustav
željeznica
u
Federaciji,
on
je,
ističe
ministrica,
složen
i
velik
sustav
infrastrukture
i
operacija
koji
je
u
zadnjih
30
godina
prolazio
kroz
različite
izazove.
Različite
krize,
poput
pandemije
i
migrantske
krize,
negativno
su
utjecale
na
razvoj
putničkog
prometa
u
Bosni
i
Hercegovini,
uključujući
i
Željeznice
Federacije
BiH.


Pozitivni
trendovi
u
sustavu
željeznica


Oglas

-Potrebno
je
ovdje
ukazati
i
na
neke
pozitivne
trendove.
Željeznice
FBiH
iskazale
su
u
2023.
godini
najbolje
financijske
rezultate
u
posljednjih
30
godina.
Ukupni
prihodi
kompanije
u
2023.
godini
 iznosili
su
145
milijuna
KM,
a
ukupni
rashodi
127
milijuna
KM.
Ostvarena
neto-dobit
iznosi
18
milijuna
KM.
 Svjesni
smo
u
kakvom
stanju
se
nalaze
željeznice
i
u
pogledu
infrastrukture,
financijskih
prilika
u
društvu,
stanju
opreme
i
voznog
parka,
međutim
navedeni
rezultat
ukazuje
na
to
da
je
moguće
očekivati
pozitivne
promjene
u
sustavu
željeznica,
poglavito
ako
imamo
u
vidu
povratak
u
fokus
željezničkog
prometa
u
EU
koja
nam
služi
kao
putokaz
budućih
kretanja,
kaže
Katić.

Kada
se
govori
o
investicijama
u
oblasti
željeznica
u
2023.
godini,
uloženo
9,9
mil.
KM
u
elektroenergetska
postrojenja,
gornji
i
donji
stroj
željezničkih
pruga,
i
nabavu
mobilnih
kapaciteta.
Također,
za
2024.
godinu
osigurano
je
od
strane
Vlade
Federacije
BiH
dodatnih
13,7
milijuna
za
investicije,
putem
proračuna
za
2023.
i
dio
proračuna
za
2024.
godinu
za
ove
investicije.
Tu
je
realizacija
projekata
ugradnje
šest
željezničkih
cestovnih
putnih
prelaza
kako
bi
se
povećala
sigurnost
u
prometu,
kako
cestovnom
 tako
i
željezničkom.Budući
projekti
su
uvjetovani
pripremom
projektne
dokumentaciji
i
osiguravanje
financiranja
projekata.

-Ono
što
se
može
kazati,
da
je
u
tijeku
 izrada
glavnog
projekta
za
modernizaciju
pruge
od
Sarajeva
do
Doboja.
Urađena
je
i
studija
idejnog
rješenja
za
pruge
Doboj-Tuzla-Zvornik-Brčko-Banovići,
sve
su
češće
inicijative
da
se
krene
s
izradom
glavnog
projekta
kao
druga
faza
priprema
ove
zahtjevne
investicije
oba
entiteta.
Procjenjuje
se
da
bi
projekt
modernizacije
željeznice
od
Sarajeva
do
Maglaja
mogao
koštati
oko
500
mil.
eura,
jednako
kao
i
 realizacija
projekta
Doboj-Tuzla-Zvornik.
Oblast
željeznica
i
modernizacije
željezničke
infrastrukture
je
zasigurno
tema
kojom
ćemo
se
baviti
u
vremenu
koje
je
 pred
nama,
navodi
Katić.


Poboljšavamo
konkurentnost
svih
aerodroma
u
FBiH


Oglas

Vlada
Federacije
BiH
i
Federalno
ministarstvo
prometa
i
komunikacija
rebalansom
proračuna
u
2023.
godini,
ali
i
samim
proračunom
za
2024.
godinu
jasno
su
dali
do
znanja
da
podrška
unaprjeđenju
zračnog
prometa
ima
značajno
mjesto
u
programu
rada
ove
Vlade,
a
kao
mjera
koja
će
proizvesti
rezultate
na
šire
gospodarske
aktivnosti
od
samog
povećanja
broja
avio
operacija
na
aerodromima.
Zračni
promet
ovdje
predstavlja
granu
industrije
koja
je
jedan
od
glavnih
generatora
razvoja
gospodarstva
svake
zemlje.
Ministrica
ističe
i
diversificirano
stanje
vlasništva
nad
aerodromima
u
Federaciji
BiH,
jer
je
Federacija
vlasnik
Međunarodnog
aerodroma
Sarajevo,
dok
ostalim
aerodromi
imaju
različite
vlasničke
strukture.
Međutim
djelatnost
kojom
se
ova
poduzeća
bave
ima
jednak
utjecaj
na
gospodarstvo
FBiH
te
je
to
razlog
podrške
svim
poduzećima.

-Podrška
Vlade
Federacije
BiH
unaprjeđenju
avio
prometa
će
poboljšati
konkurentnost
svih
aerodroma
u
FBiH,
a
po
ugledu
na
dobru
komparativnu
praksu
drugih
zemalja
kao
što
su
Hrvatska,
Slovenija,
Mađarska,
Sjeverna
Makedonija.
Stimulativnim
mjerama
se
pokrivanju
inicijalni
troškovi
otvaranja
i
operiranja
određenih
linija,
do
postizanja
očekivane
razine
prometa,
a
poseban
naglasak
i
pozornost
ukazuje
se
perspektivnim
i
novim
tržištima,
odnosno
destinacijama
za
koje
objektivno
postoje
projekcije
o
pozitivnim
učincima
na
gospodarstvo
jedne
zemlje,
kaže
ministrica
Katić.


Značaj
telekom
operatera 

Odgovarajući
na
pitanje
o
mogućoj
privatizaciji
telekom
operatera
u
Federaciji
BiH,
ona
kaže
da
je
Federalno
ministarstvo
prometa
i
komunikacija
aktivno
uključeno
u
izradu
zakonskih
propisa,
s
naglaskom
na
usuglašavanje
s
europskim
propisima
i
regulativama
u
oblasti
telekomunikacija.


Oglas

-Što
se
tiče
konkretno
privatizacije,
Vlada
Federacije
BiH
kontinuirano
prati
dešavanja
da
tržištu
telekomunikacija
u
regiji
te
će
u
skladu
s
potrebama
i
jedinstvenom
odlukom
usuglašenom
na
razini
Vlade
FBiH
odlučiti
o
daljnjim
koracima
u
pravcu
samog
procesa
privatizacije.
Do
sada
nije
iskazana
inicijativa
za
privatizaciju
telekom
operatera,
odgovara
ona.

Kada
je
riječ
o
budućem
razvoju
telekom
operatera,
tada
moramo
uzeti
u
obzir,
naglašava
ministrica,
trendove
i
ubrzani
razvoj
sektora
telekomunikacija
i
digitalnih
usluga
u
cjelini.

-Prateći
rezultate
poslovanja
svjedočimo
kontinuiranom
angažmanu
svih
struktura
oba
telekom
operatera
u
ostvarenju
rasta.
Digitalne
inovacije
u
funkciji
održivog
razvoja,
kao
jedan
od
osnovnih
postulata
današnjega
društva
su
integrirane
u
dugoročnu
strategiju
razvoja
oba
telecom
operatera.
U
tom
kontekstu
će
se
nastaviti
kontinuirano
ulagati
u
sigurnu,
učinkovitu
i
održivu
kako
mobilnu,
trenutno
4G,
a
u
budućnosti
i
5G
tako
i
fiksnu
(FTTx)
širokopojasnu
infrastrukturu,
što
predstavlja
temeljni
preduvjet
razvoja
digitalnog
društva,
kazala
je
ministrica
Andrijana
Katić
u
razgovoru
za
Fenu.

Na
kraju
je
podsjetila
na
u
travnju
ove
ogdine
provedenu
medijsku
kampanju
„Glavu
gore!
Stop
korištenju
mobitela
u
prometu“
koju
je
provelo
Federalno
ministarstvo
a
prometa
i
komunikacija
u
suradnji
s
BH
Telecomom,
HT
Eronetom
i
JP
Autoceste
F
BiH.
Odluka
o
pokretanju
kampanje
je
uslijedila
na
temelju
poražavajućih
podatke
vezanih
za
sigurnosti
prometa
na
cestama
u
Federaciji
BiH,
veliki
broj
smrtno
stradalih
i
teško
ozlijeđenih
osoba
u
proteklim
godinama
kao
i
istraživanjima
koja
su
provedena
u
EU,
a
koja
su
pokazala
da
je
jedan
od
glavnih
uzroka
prometnih
nezgoda
korištenje
mobilnih
telefona
u
prometu.


Oglas

Rubrika “Drugi pišu” je računalno generirana rubrika u kojoj se automatski povlači vijesti s drugih web stranica putem RSS protokola, te se korisnik koji otvori (klikne) vijest na ovoj rubrici upućuje na vijest s izvorne web-stranice (slično kao na Facebooku). Vijesti i linkovi koji vode na te vijesti su pod kontrolom drugih portala te e-Hercegovina.com nije odgovorna za sadržaj tih istih portala. e-Hercegovina.com nije vlasnik prenesenih vijesti i ne polaže nikakva prava na objavljene vijesti. e-Hercegovina.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te se obvezuje po prijavi povrede autorskih prava, intelektualnog vlasništva ili druge povrede propisa ukloniti sve sadržaje kojima se krše autorska prava drugih. Primjedbe, prijave kršenja prava ili nešto drugo možete uputiti na email [email protected] te se e-Hercegovina.com obvezuje da u najkraćem mogućem roku odgovori na email i po potrebi reagira.
O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?