HZZO povisio imovinski cenzus za plaćene police dopunskog siguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izvijestio je da je povisio prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćenu premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a u idućoj godini, piše hrt.hr.

Osiguranicima kojima ove godine, po članu obitelji, mjesečni prihod nije prelazio 2251,71 kunu, imat će 2023. pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje plaćeno iz državnog proračuna.

Ovo pravo ostvarivat će i samci ako im mjesečni prihod ove godine nije bio veći od 2814,64 kune.

Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2023. godine, navodi HZZO.

U odnosu na ovu godinu, cenzus se za članove obitelji povisuje za 186,11 kuna, a za samce 232,64 kune.

Iz Zavoda su priopćili i da su uskladili cijene lijekova koje se propisuje na liječnički recept te su za 260 pakiranja snizili cijenu. Nove liste lijekova stupaju na snagu petnaestog dana od objave.

Na Osnovnu listu pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala iz skupina obloge za ranu i pomagala za urogenitalni sustav. Nove liste pomagala stupaju na snagu 20. prosinca.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?