I Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio proračun za 2023.

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je proračun za 2023. godinu u iznosu nešto većem od 6,7 milijardi KM.

Proračun je veći za 1,1 milijardu KM od prošlogodišnjeg.

Potvrđeno je to odlukama na jučerašnjoj sjednici Zastupničkog doma, a danas i na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, koja je okončana večeras, kada je usvojeno svih 50 amandmana na proračun HDZ BiH i Osmorke.

Na navedenim sjednicama dva parlamentarna doma jučer i danas, odobren je i Zakon o izvršenju proračuna.

Također su prihvaćeni ovogodišnji financijski planovi federalnom Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, Zavodu za zapošljavanje i FERK-u, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

Za sve ove odluke bila je potrebna podrška, u istim tekstovima predloženih akata, od oba doma Federalnog parlamenta, što se u ova dva dana i dogodilo.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?