Šimića pećina kod Posušja

Šimića pećina, dobila je ime po ajduku Andrijici Šimiću u kojoj je boravio u svojim ajdučkim danima.

Ova pećina nalazi se u Vučipolju na području Tribistova, u općini Posušje), a svoj današnji ulaz zahvaljuje urušavanju pećinske cijevi.

U pećini se nalazi više pećinskih galerija koje povezuje vodotok koji se mjestimično proširuje u veće vodne površine.

Na mjestima, glavna pećinska cijev se račva u više pravaca koji istraživača vode u vrlo široke prostore međuslojne pukotine.

Pećina je bogata biljnim i životinjskim vrstama.

Šimićeva pećina je pravi biser krša.

Kako doći do Šimića pećine

Šimića pećina je udaljena od središta Posušja 14,6 kilometra i do nje je moguće doći automobilom za oko 20 minuta vožnje.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?