Čitluk: Obavijest o prijavi plana proizvodnje

Općinska služba za gospodarstvo općine Čitluk, obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG / RK, a planiraju aplicirati na Federalne novčane potpore u 2023. god. dužni su podnijeti prijavu plana proizvodnje.

Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti ovdje ( PPP OBRAZAC), ili u šalter sali općine Čitluk, svakim radnim danom od 7 – 15 h.

Sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i čl. 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpora proizvodnje („Službene novine F BiH“, broj: 56/13), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčane potpore.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?