Vlada ŽZH danas donosi odluku koja će omogućiti da više obitelji može dobivati po 500 KM za svako treće i iduće dijete

Potpora obiteljima s troje i više djece u Zapadnohercegovačkoj županiji se proširuje kako bi mogla uključiti više obitelji.

Naime, na dnevnom redu današnje sjednice Vlade ZHŽ-a nalazi se nacrt zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom kojem je cilj uvesti u pravo veći broj obitelji.

Dosada je određen dio obitelji odbijen jer nisu imali potvrdu da više od tri godine žive na području ŽZH-a, pa je Vlada odlučila to popraviti.

Kako se navodi u obrazloženju, razlog za donošenje dopune zakona je činjenica da je analizom odbijenih zahtjeva za dodatak za treće i svako iduće dijete, kao i podnesenih žalbi na negativnu odluku centara za socijalni rad utvrđeno da određen broj obitelji nije uspio ostvariti pravo na dodatak za treće i svako iduće dijete iako uistinu živi na području ZHŽ-a, djeca pohađaju školu u toj županiji, međutim, jedan od roditelja nema potvrdu MUP-a o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.

– Razlozi su razni, od toga da nisu imali mogućnost prijave zbog nesređenog imovinskog stanja u katastru, prijavljivanja zbog poslovnih aktivnosti u drugoj županiji, kratkotrajne prijave na drugo mjesto boravka, što je prouzročilo prekid u prijavi prebivališta pa do nemara u prijavljivanju nakon preseljenja. Smatramo kako je nužno ublažiti ovaj uvjet vezan uz dostavu potvrde o prebivalištu jednog roditelja kako bi višečlane obitelji iz Županije uspjele ostvariti potporu za treće i sljedeće dijete iako jedan od roditelja ne posjeduje potvrdu o neprekidnom prebivalištu u ZHŽ-u najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva“, navodi se u obrazloženju predloženog nacrta zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom.

Kako je potvrdio dopredsjednik Vlade ZHŽ-a i ministar financija Toni Kraljević, sredstva za realizaciju ovog zakonskog rješenja osigurana su u proračunu ZHŽ-a za 2023 godinu.

Podsjetimo, Zakon o zaštiti obitelji s djecom ZHŽ-a donesen je u drugoj polovini prošle godine, a primjena, koja uključuje isplatu mjesečnog dječjeg dodatka od 500 KM, na koji ima pravo svako treće, četvrto i sljedeće dijete u obitelji s područja ove županije do navršenih sedam godina života, počela je od listopada.

Riječ je o jedinstvenoj mjeri koju trenutačno provodi samo ova županija i za koju je u proračunu ZHŽ-a u ovoj godini osigurano više od 10 milijuna KM, a cilj joj je prvenstveno olakšati višečlanim obiteljima nošenje s troškovima uzdržavanja obitelji, kao i donošenje odluke o povećanju obitelji roditeljima koji žele imati više od dvoje djece.

Kako bi ostvarili pravo na navedena sredstva, roditelji koji ispunjavaju uvjete trebaju podnijeti zahtjev u Centar za socijalni rad koji je nadležan za mjesto u kojem žive.

Centri će zahtjeve dostavljati u Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi koje će izrađivati odluke i upućivati ih u Ministarstvo financija na isplatu.

Uz zahtjev koji će roditelji dobiti u Centru za socijalni rad, potrebno je dostaviti rodne listove za podnositelja zahtjeva i svu djecu u obitelji, presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, potvrde o kretanju za oba roditelja (MUP ZHŽ – CIPS) – prebivalište, potvrde o prebivalištu i za roditelje i za svu djecu (MUP – CIPS) dokaz o zajedničkom kućanstvu/ da žive na istoj adresi, potvrdu banke o otvorenom transakcijskom računu korisnika prava, te potvrdu da dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili drugu ustanovu na teret proračuna Županije (potvrdu izdaje nadležni Centar po službenoj dužnosti).

Kako stoji u naputku o postupku ostvarivanja prava iz Zakona o zaštiti obitelji, dokumentacija koja se podnosi mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Da bi novo zakonsko rješenje stupilo na snagu nakon Vlade, treba ga izglasati Skupština  ZHŽ-a.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?