Vlada u ŽZH olakšala roditeljima dobivanje potpore od 500 KM mjesečno za treće i svako iduće dijete

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je ublažila kriterije za dobivanje naknade od 500 KM mjesečno za treće i svako iduće dijete, a povećana je i naknada zaposlenim majkama za opremu novorođenog djeteta.

Naime, na jučerašnjoj sjednici Vlade u Širokom Brijegu, članovi Vlade su utvrdili Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, te ga uputili u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Razlog za donošenje dopune navedenog Zakona je taj što određeni broj obitelji koji zaista živi u Županiji i djeca im pohađaju školu u Županiji Zapadnohercegovačkoj nije uspio ostvariti pravo na dodatak za treće i iduće dijete jer jedan od roditelja nema uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, pa je Vlada ublažila kriterije za dobivanje potpore.

Sada se izmjenom zakona dodaje stavak (2) kojim se definira da jedan od roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarenje prava iz članka 13. ovog zakona može imati prebivalište na području Županije u trajanju kraćem od tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava ako podnese dokaz da u prijašnjem mjestu prebivališta nije ostvario prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Da bi novo zakonsko rješenje stupilo na snagu nakon Vlade, treba ga izglasati Skupština ZHŽ-a.

Također, Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta, kojom se izjednačava visina potpore za opremu novorođenog djeteta u slučaju žene – majke koja je u radnom odnosu i žene – majke koja nije u radnom odnosu, a visina naknade u oba slučaja sada iznosi 500,00 KM.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?