Sebija ljuta: Oglasila se priopćenjem

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović oglasila se nakon što joj je Senat UNSA-e danas, 29. ožujka, oduzeo zvanje redovne profesorice na ovom Univerzitetu.

Iva odluka Senata UNSA dolazi nakon što je ranije Sebiji Izetbegović, direktorici KCUS-a i zastupnici SDA u Skupštini KS oduzeto zvanje magistra.


Priopćenje Sebije Izetbegović prenosimo u cijelosti:

“U vezi sa odlukama Senata i rektora Univerziteta u Sarajevu koje su usmjerene na osporavanje zvanja magistra nauka koje sam stekla na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, ali i na oduzimanje akademskog zvanja redovne profesorice u koje sam birana na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, želim istaknuti da se radi isključivo o politički motiviranim postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja odredenih političkih agendi, kao i u cilju moje lične diskreditacije.

Način na koji se to radi, zasigurno će ostati upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja Univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati Senat Univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure.

Pokazani stepen kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Unvierziteta u Sarajevu zasigurno nije zabilježen u dosadašenjm radu Univerziteta u Sarajevu. Takvo nešto moguće je isključivo u zaslijepljenosti mržnjom i netrpeljivošću koju rektor Skrijelj javno manifestira, kako prema SDA, tako i u odnosu na moju ličnost.

Da se radi o brutalnom inkvizicijskom postupku u čijem provedenju se ne poštuju osnovni pravni postulati potvrđuju brojna kršenja Zakona o visokom obrazovanju. Statuta Univezriteta, a na koje se rektor Škrijelj voli pozivati. U prilog ovakvoj tvrdnji dovolino je samo ukazati na činjenicu da Senat nikada nije donio opći akt na osnovu kojeg bi se ovakvi postupci mogli uopšte provoditi, da rektor svojevoljno i neovlašteno preuzima ingerencije Senata i imenuje komisiju za navodno utvrđivanje činjeničnog stanja analizu dokumentacije, da se predlažu i usvajaju odluke pozivanjem na Zakon o visokom obrazovanju, a da se istovremeno takvim prijedlozima odluka na najgrublji način krši upravo Zakon, da se odluke donose na osnovu nepotpuno utvrdenih činjenica selektivno analizirane dokumentacije, da se za navodno počinjene nezakonitosti uopšte ne postavlja pitanje odgovornosti onih koji su u provodenju tih postupaka sudjelovali i još mnogo toga, jasno ukazuje da se radi o ciljnom i politički motiviranom pristupu.

Logično je postaviti pitanje kako je moguće nezakonito steći zvanje magistra na Medicinskom fakultetu i biti biran u akademsko zvanje na Univerzitetu, a da za takve navodne nezakonitosti niko, niti na Medicinskom fakultetu, niti na Univerzitetu ne dogovara.

Ovakvim postupcima rektor Škrijelj ne samo da nanosi štetu meni nego istovremeno, trajno nepovratno, urušava ugled Univerziteta u Sarajevu. Zbug svega navedenog, rektor Škrijelj će biti u prilici da svoje tvrdnje dokazuje činjenicama i dokazima u sudskim postupcima, ali pred nadležnim tužilaštvom, a ne samo rukama onih senatora koji svjesno ili  nesvjesno pristaju biti sudionici perioda mračnjaštva na Univerzitetu u Sarajevu”, zaključuje se u priopćenju.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?