Novalić pokušava spasiti Sebiju Izetbegović- podnio zahtjev Ustavnom sudu FBiH

Federalni premijer Fadil Novalić, nepravosnažno osuđen u predmetu Respiratori na 4 godine zatvora, uključio se u akciju spašavanja akademske karijere Sebije Izetbegović.

Naime, Sebija Izetbegović do sada je ostala bez zvanja magistrice znanosti jer ne postoje nikakvi dokazi da je položila ispite na postdiplomskom studiju, niti da ga je uopće pohađala. Oduzeto joj je i zvanje redovite profesorice na Univerzitetu u Sarajevu. Pored toga, sarajevska Kantonalna inspekcija naložila je poništavanje titule doktorice znanosti, koju nije mogla steći, ako sukladno procedurama nije magistrirala.

Provjeru njene akademske karijere pokrenuo je Senat Univerziteta u Sarajevu i to nakon brojnih medijskih izvještaja. Formirano je Povjerenstvo koja je sve provjerilo i došla do zaključka da nema tragova da je Izetbegović ikad završila postdiplomski studij.

Potom je rektor Rifat Škrijelj odlučio ukinuti njena zvanja. A zakonsku moć da to radi omogućio mu je Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Taj novi Zakon stupio je na snagu 2022. godine i u njemu je ojačana autonomija Univerziteta ali i rektora UNSA.

I upravo na tu kartu sada su zaigrali Izetbegovići i njihov poslušnik Novalić.

Naime, kako portal Raport saznaje, jutros je u Skupštinu Sarajevske županije stigao dopis Ustavnog suda Federacije BiH po zahtjevu Fadila Novalića u kojem se traži provjera ustavnosti Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Ako bi Ustavni sud F BiH Zakon o visokom obrazovanju proglasio neustavnim, sve odluke Senata i rektora Univerziteta u Sarajevu bile bi protuustavne, a Sebiji bi bila varaćena njzina zvanja, zaključili su, vjerojatno, u taboru Izetbegović- Novalić.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?