Vježba evakuacije u Vitini

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke nastavila je s edukacijama po školama u zapadnoj Hercegovini, pa su tako bili i u Osnovnoj školi Tina Ujevića u Vitini održali edukaciju gdje su djeci pokazivali kako se treba evakuirati u slučaju požara.

Simulirali su požar, a u provedbi edukacije osim zaposlenika Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke sudjelovali su volonteri iz Srednje medicinske škole u Ljubuškom i Crvenog križa Ljubuški, pripadnici Gorske službe spašavanja Ljubuški, Javne vatrogasne postrojbe Ljubuški, Policijske uprave Ljubuški i zaposlenici Doma zdravlja Ljubuški.

Kako su naveli, vježba evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika škole je provedena u obje smjene u školi. U drugom dijelu edukacije prikazan je promotivni 11-minutni edukacijski film o prirodnim i drugim nesrećama, kao i o ponašanju u slučaju pojave istih.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović je pozdravio učenike i zaposlenike škole i pripadnike žurnih službi i istaknuo važnost provođenja edukacije iz područja zaštite i spašavanja s posebnim naglaskom na vježbu evakuacije, te predstavio letak o ponašanju u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća koji je podijeljen učenicima i zaposlenicima škole, navode iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?