Inspekcija naložila poništenje diplome doktora medicinskih znanosti Sebiji Izetbegović

Županijski prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje naredio je Univerzitetu u Sarajevu da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih znanosti Sebije Izetbegović primjeni član 77. stav I i II Zakona o visokom obrazovanju Sarajevske županije.

– Visokoškolska ustanova je obvezna poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju ako imatelj diplome nije ispunio sve ispitne obveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove – navodi se u članu 77. stav I.

Dakle, prema toj odluci, nakon magisterija Sebija će ostati i bez diplome doktora medicinskih znanosti, saznaje Avaz.

Rok za izvršenje ove upravne mjere je 15 dana od dana prijema rješenja. Univerzitet u Sarajevu je dužan u roku od tri dana, nakon isteka roka za izvršenje rješenja dostaviti insepktoru dokaz o izvršenju rješenja.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?